artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY GMINY GRUTA z dnia 29...

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego.
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XI/71/11 RADY GMINY GRUTA z dnia 29...

UCHWAŁA NR XI/71/11 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Nicwałdzie
artykuł nr 3

Uchwała Nr XI/70/11 Rady Gminy Gruta z dnia 29...

Uchwała Nr XI/70/11 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XI/69/11 RADY GMINY GRUTA z dnia 29...

UCHWAŁA NR XI/69/11 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XI/68/11 RADY GMINY GRUTA z dnia 29...

UCHWAŁA NR XI/68/11 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.