artykuł nr 1

Uchwała nr XXI/149/12 Rady Gminy Gruta z dnia 31...

Uchwała nr XXI/149/12 Rady Gminy Gruta z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2012
artykuł nr 2

Uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28...

Uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2012
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr XX/132/12 RADY GMINY GRUTA z dnia 28...

UCHWAŁA Nr XX/132/12 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2013 rok
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr XX/131/12 RADY GMINY GRUTA z dnia 28...

UCHWAŁA Nr XX/131/12 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2013 rok
artykuł nr 5

Uchwała Nr XX/138/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28...

Uchwała Nr XX/138/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.