artykuł nr 1

UCHWAŁA NR II/9/14 RADY GMINY GRUTA z dnia 17...

UCHWAŁA NR II/9/14 RADY GMINY GRUTA z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR II /10/14 RADY GMINY GRUTA z dnia 17...

UCHWAŁA NR II /10/14 RADY GMINY GRUTA z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Gruta
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr III/17/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30...

UCHWAŁA Nr III/17/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Gruta z dnia 17...

UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Gruta z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2014-2030.
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr XXXV/268/14 RADY GMINY GRUTA z dnia 29...

UCHWAŁA Nr XXXV/268/14 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Mełno