artykuł nr 1

Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Gruta z dnia 30...

Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gruta na 2016 rok
artykuł nr 2

Uchwała Nr XI/92/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30...

Uchwała Nr XI/92/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gruta na 2016 rok
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XI/91/15 RADY GMINY GRUTA z dnia 30...

UCHWAŁA NR XI/91/15 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XI/90/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30...

UCHWAŁA NR XI/90/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr XI/89/15Rady Gminy Gruta z dnia 30...

UCHWAŁA Nr XI/89/15Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2015 rok w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta.