artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/153/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29...

Uchwała Nr XX/153/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gruta na 2017 rok
artykuł nr 2

Uchwala Nr XX/152/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29...

Uchwala Nr XX/152/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gruta na 2017 rok
artykuł nr 3

Uchwała XX/151/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29...

Uchwała XX/151/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Gruta
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY GRUTA z dnia 29...

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 publicznym przedszkolu w Mełnie oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY GRUTA z dnia 29...

UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 10 Mełno Cukrownia na działce nr 23/5, obręb Gruta.