artykuł nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gruta za 2022 rok

artykuł nr 2

Analiza Stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta za 2020 rok

artykuł nr 3

Analiza Stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta za 2021 rok

artykuł nr 4

Analiza Stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta za 2019 rok

artykuł nr 5

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta za 2018 rok