artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/202/17 Rady Gminy Gruta z dnia...

Uchwała Nr XXVII/202/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gruta na 2018 ro
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVII/201/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVII/200/17 RADY GMINY GRUTA z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVII/199/17 Rady Gminy Gruta z dnia...

Uchwała Nr XXVII/199/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030.
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXVII/198/17 RADY GMINY GRUTA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok