artykuł nr 1

Informacja O działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy Gruta w 2022 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa