artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 05.12.2023 r.,że w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Stanowisko postojowe dla 10 samochodów osobowych - wiata na terenie działki nr 153/73, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno", zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.