artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIII/88/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gruta na 2020 rok

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XIII/87/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gruta na 2020 rok

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XIII/86/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XIII/85/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XIII/84/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2020 rok