artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIV/220/22 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata2022 - 2035

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXXIV/221/22 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2022 rok

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXIV/222/22 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXIV/223/22 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXIV/224/22 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta