artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe na dzień 30.04.2015 r.

Oświadczenie majątkowe na dzień 30.04.2015 r.