Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-09-22 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień > 2017 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień, rok finansowy: 2017 wersja 4
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2017-09-22 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień > 2017 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień, rok finansowy: 2017 wersja 4
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
3. Data: 2017-09-21 09:22
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV/179/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
4. Data: 2017-09-21 09:22
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV/179/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
5. Data: 2017-09-21 09:21
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV/179/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
6. Data: 2017-09-21 09:21
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV/179/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
7. Data: 2017-09-21 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2017 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń od towarów i usług w Gminie Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
8. Data: 2017-09-21 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2017 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń od towarów i usług w Gminie Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
9. Data: 2017-09-21 09:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XXV/180/17 RADY GMINY GRUTA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonywania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za I półrocze.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
10. Data: 2017-09-21 09:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XXV/180/17 RADY GMINY GRUTA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonywania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za I półrocze.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›