Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-12-12 09:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Typ zamówienia usługa: Obsługa geodezyjna Gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-12-12 09:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Typ zamówienia usługa: Obsługa geodezyjna Gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
3. Data: 2018-12-12 09:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Typ zamówienia usługa: Obsługa geodezyjna Gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
4. Data: 2018-12-12 09:11
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 11.12.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (działka nr 17/19, 17/24, 21/1 (w części), 30/5 (w części), 44/1 (w części), 48/17 (w części), 51/2, 52/15,100/2,117 (w części), 133,143 (w części), 160(w części), 161 (w części), 174 (w części) i 184 (w części), obręb geodezyjny Pokrzywno 0013, gm. Gruta)
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
5. Data: 2018-12-12 09:11
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 11.12.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (działka nr 17/19, 17/24, 21/1 (w części), 30/5 (w części), 44/1 (w części), 48/17 (w części), 51/2, 52/15,100/2,117 (w części), 133,143 (w części), 160(w części), 161 (w części), 174 (w części) i 184 (w części), obręb geodezyjny Pokrzywno 0013, gm. Gruta)
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
6. Data: 2018-12-10 13:04
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
7. Data: 2018-12-10 13:04
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
8. Data: 2018-12-10 13:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR II/15/18 Rada Gminy Gruta z dnia 06.12.2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
9. Data: 2018-12-10 13:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
10. Data: 2018-12-10 13:02
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR II/14/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›