Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1512292
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ218139
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 218139
   Redakcja Biuletynu 7329
   Godziny urzędowania 10264
   Organizacja urzędu 17004
   Aktualne ogłoszenia 16444
   Oświadczenia Majątkowe 14346
     Pozostali Pracownicy 11012
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 3175
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 4094
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 1603
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1032
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 1162
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1078
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1132
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1376
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 1083
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 977
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1305
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1722
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 190
     Radni Rady Gminy 5238
    ›    Oświadczenia za 2005 rok 4045
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 30.04.2006r 6495
    ›    Oświadczenia kadencyjne 2302
    ›    Oświadczenia za 2006 rok 1533
    ›    Oświadczenia za 2007 rok 1443
    ›    Oświadczenia za 2008 rok 1005
    ›    Oświadczenia za 2009 rok 999
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 10.09.2010r. 1042
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 2 grudnia 2010r 940
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 30 kwietnia 2010r 947
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 27 czerwca 2010r 825
    ›    Oświadczenia za 2011 rok 1008
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 768
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 816
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 828
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 731
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1148
     Wójt Gminy Gruta 4049
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 867
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 1291
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 1366
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 1090
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 903
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 847
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 832
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 873
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1055
     Przewodniący Rady Gminy 2418
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 655
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 897
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 800
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 717
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 514
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 451
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 506
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 472
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 466
     Skarbnik Gminy Gruta 2339
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 500
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 515
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 513
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 532
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 556
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 455
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 584
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 822
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 718
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 657
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 809
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 537
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 195
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 107
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 2704
   Struktura organizacyjna 10557
Organy
   Wójt Gminy 12158
     Obwieszczenia i zawiadomienia 15806
     Skargi i wnioski 1137
   Sekretarz 7188
   Skarbnik 7530
   Rada Gminy 12976
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 540
    ›    2015 rok 446
     Sesje 3487
    ›    Najbliższa sesja 5720
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2003 4733
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2004r. 4811
   Sołectwa 6423
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1012
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 915
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 961
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 884
     Komisja Rewizyjna 922
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 857
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 277
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 377
    ›    Wydział Organizacyjny 252
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 229
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 259
    ›    Wydział Prawny 246
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 239
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 267
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 262
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 240
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 192
    ›    Wydział Lokalowy 200
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 239
    ›    Wydział Edukacji 250
    ›    Straż Miejska 239
    ›    Referat Księgowości 267
    ›    Referat Podatków 181
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 273
    ›    Referat Drogownictwa 198
    ›    Referat Informatyki 171
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 227
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 293
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 304
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka i Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego - podlegające publikacji 7906
Prawo Lokalne
   Statut 7414
   Budżet 7677
    ›    Rok 2006 1641
    ›    Rok 2007 988
    ›    Rok 2005 702
     Budżet 3211
    ›    Rok 2003 957
    ›    Rok 2006 1238
    ›    Rok 2005 860
    ›    Rok 2007 1245
    ›    Rok 2008 1103
    ›    Rok 2009 991
    ›    Rok 2010 1112
    ›    Rok 2011 1054
    ›    Rok 2012 1024
    ›    Rok 2013 786
    ›    Rok 2014 995
    ›    Rok 2015 786
    ›    Rok 2016 726
    ›    Rok 2017 290
    ›    Rok 2008 661
    ›    2003 rok 1228
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2372
    ›    2004 rok 816
    ›    2005 rok 900
    ›    2006 rok 888
    ›    2007 rok 931
    ›    2008 rok 1146
    ›    2012 rok 1719
    ›    2009 rok 1049
    ›    2010 rok 986
    ›    2011 rok 577
    ›    2013 rok 1050
    ›    2014 rok 751
    ›    2015 rok 821
    ›    2016 rok 391
    ›    2017 rok 91
      Informacje z wykonania budżetu 1362
    ›    2012 rok 963
    ›    2013 rok 1142
    ›    2011 rok 841
    ›    2014 rok 1060
    ›    2015 rok 997
    ›    2016 rok 570
    ›    2017 rok 94
     Opinie RIO 378
    ›    2014 rok 171
    ›    2015 rok 287
    ›    2016 rok 268
    ›    2017 rok 259
   Uchwały 10573
     Rok 2001 1638
     Rok 2002 1454
     Rok 2003 14600
     Rok 2005 7751
     Rok 2006 19668
     Rok 2007 19799
     Rok 2008 19691
     Rok 2009 10927
     Rok 2010 11966
     Rok 2011 11036
     Rok 2012 12962
     Rok 2013 10504
     Rok 2014 7416
     Rok 2015 5937
     Rok 2016 1465
     Rok 2017 458
   Zarządzenia Wójta Gminy 6084
     2007 rok 906
     2008 rok 648
     2009 rok 667
     2010 rok 754
     2011 rok 6753
     2012 rok 1512
     2013 rok 6642
     2014 rok 6112
     2015 rok 9640
     2016 rok 2434
     2017 rok 444
   Podatki i opłaty lokalne 5430
     Komunikaty 167
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1895
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 1788
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 2145
     Interpretacje indywidualne 286
    ›    2017 rok 307
   Strategia rozwoju 7649
     Strategia rozwoju 1633
     Protokół z kontroli kompleksowej 343
     Wystąpienie pokontrolne 206
     Odpowiedź 258
     Protokół z kontroli sprawdzającej 248
   Zagospodarowanie przestrzenne 6943
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9290
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1079
    ›    Gołębiewko 744
    ›    Boguszewo 611
    ›    Słup 840
    ›    Wiktorowo I 630
    ›    Wiktorowo II 547
    ›    Pokrzywno 773
    ›    Gruta 815
    ›    Annowo 597
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1185
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1191
   Ochrona Środowiska 6828
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2472
     Informacje Wójta Gminy Gruta 7739
     Program Ochrony Środowiska 6405
     Zawiadomienia i obwieszczenia 11794
     Wzory wniosków 1492
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1052
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1036
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1002
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 314
   Wybory Samorządowe 7003
     2006 rok 6159
     2010 rok 12777
     2014 rok 6824
   Wybory do Sejmu i Senatu 3097
     2007 rok 2812
     2011 rok 5753
     2015 rok 1274
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2741
     Rok 2009 4126
     Rok 2014 3296
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2407
     2010 rok 5577
     2015 rok 1740
   Wybory uzupełniające 2270
     Rok 2011 5320
     Rok 2012 4825
   Referendum 758
     Referendum 6 września 2015 1304
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 618
     2017 rok 3039
     Rok 2015 36094
     Rok 2014 8465
     Rok 2013 15519
     Rok 2012 13193
     Rok 2011 11373
     2013 rok 6874
     2014 rok 3178
     2015 rok 8223
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 4347
     Archiwum 2016 rok 10414
     2017 rok 7188
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 4244
     Archiwum 2016 rok 21527
     2017 rok 14586
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 13010
   Jednostki Pomocnicze 2691
   Jednostki Nadzorowane 3602
   Rejestr Instytucji Kultury 2189
   Gminne Organizacje Pozarządowe 1767
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3752
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3485
   Akty Prawne 3979
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2092
     Wystąpienia pokontrolne 1079
    ›    Rok 2012 498
    ›    Rok 2013 1375
   Kontrole wewnętrzne 1595
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 2746
     Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony środowiska 2588
     Referat finansowy - wymiar podatków 805
     Referat Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności 2173
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 982
Fundusze Europejskie
   ZPORR 3973
   Dotacje na kolektory słoneczne 3907
     Małżeństwa, narodziny, zgony 249
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 234
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 249
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 189
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 228
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 235
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 170
     Dowody osobiste 218
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 160
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 214
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 223
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 198
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 227
     Meldunki 189
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 162
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 175
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 223
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 183
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 209
     Mieszkania 202
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 156
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 205
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 136
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 191
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 118
     Nieruchomości 193
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 190
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 197
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 199
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 160
    ›    Podział nieruchomości 200
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 183
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 197
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 187
     Działalność gospodarcza 180
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 196
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 218
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 158
     Zezwolenia i decyzje 182
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 192
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 193
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 190
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 204
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 196
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 156
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 245
     Zaświadczenia 195
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 340
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 201
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 185
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 160
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 192
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 188
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2619
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 2862
Inne
   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gruta 1724
   Lokalna Grupa Działania Wieczno 2772
     Lokalna Strategia Rozwoju 1491
     Ogłoszenia 1581
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 9860
     2006 rok 5088
     2007 rok 15645
     2008 rok 17916
     2009 rok 8823
     2010 rok 8747
     2011 rok 1604
     2012 rok 2949
     2013 rok 3115
     2014 rok 6129
     2015 rok 8297
     2016 rok 2838
     2017 rok 591
    ›    Kierownictwo 173
    ›    Statut 151
    ›    Regulamin 105
    ›    Struktura organizacyjna 175
    ›    Ewidencje i rejestry 110
    ›    Majątek 135
    ›    Dokumentacje kontroli 152
    ›    Budżet i inwestycje 113
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 160
    ›    Procedury 130
     Ośrodek Pomocy Społecznej 237
    ›    Kontakt 180
    ›    Kierownictwo 185
    ›    Statut 140
    ›    Regulamin 107
    ›    Struktura organizacyjna 132
    ›    Ewidencje i rejestry 136
    ›    Majątek 173
    ›    Dokumentacje kontroli 184
    ›    Budżet i inwestycje 164
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 198
    ›    Procedury 143
    ›    Kontakt 147
    ›    Kierownictwo 144
    ›    Statut 137
    ›    Regulamin 114
    ›    Struktura organizacyjna 138
    ›    Ewidencje i rejestry 140
    ›    Majątek 96
    ›    Dokumentacje kontroli 114
    ›    Budżet i inwestycje 136
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 100
    ›    Procedury 133
    ›    Kontakt 147
    ›    Kierownictwo 129
    ›    Statut 110
    ›    Regulamin 118
    ›    Struktura organizacyjna 154
    ›    Ewidencje i rejestry 106
    ›    Majątek 103
    ›    Dokumentacje kontroli 149
    ›    Budżet i inwestycje 96
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 158
    ›    Procedury 162
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 21598
     2010 rok 1786
     2011 rok 3044
     2012 rok 4333
     2013 rok 3273
     2015 rok 992
     2016 rok 2951
     2017 rok 1736
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 8493
     2011 rok 2822
     2012 rok 2244
     2013 rok 2119
     2014 rok 1354
     2015 rok 470
     2016 rok 1452
     2017 rok 992
   Przetargi na dzierżawę nieruchomości 3439
     2011 rok 1209
     2013 rok 1081
     2015 rok 6123
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 2396
     2013 rok 1758
     2014 rok 744
     2016 rok 810
     2017 rok 61
   Ogłoszenia o konkursach 12182
     2008 rok 4283
     2009 rok 10545
     2010 rok 6921
     2011 rok 3016
     2012 rok 3156
     2013 rok 3652
     2014 rok 4462
     2015 rok 5890
     2016 rok 1234
     2017 rok 6987
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 3924
     2010 rok 1394
     2011 rok 1140
     2012 rok 1314
     2013 rok 1023
     2014 rok 665
     2015 rok 488
     2016 rok 574
     2017 rok 73
   Projekty do konsultacji 2200
     2011 rok 1182
     2013 rok 643
     2014 rok 994
     2015 rok 509
     2016 rok 164
     2017 rok 44
   Oferty na realizację zadań publicznych 4993
     2011 rok 2548
     2012 rok 3880
     2013 rok 4969
     2014 rok 5764
     2015 rok 1372
     2016 rok 733
     2017 rok 136
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2053
    ›    2013 rok 1511
    ›    2014 rok 746
    ›    2015 rok 623
     Sprawozdania 220
    ›    2016 rok 279
    ›    2017 rok 153
     Roczne programy współpracy 207
    ›    2015 rok 240
    ›    2016 rok 114
    ›    2017 rok 9
   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) 1356
    ›    2015 rok 811
     Przepisy prawne 284
    ›    2016 rok 173
     Protokoły z zebrań 393
    ›    2015 rok 451
    ›    2016 rok 280
     Sprawozdania i oświadczenia 205
    ›    2015 rok 263
    ›    2016 rok 246
   Zadania Publiczne w Ramach Inicjatywy Lokalnej 911
     2015 rok 287
    ›    Przepisy prawne 445
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 518
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 380
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 324
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 566
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 336
   Aukcje dotyczące sprzedaży majątku ruchomego 674
     2016 rok 556
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 608
     2016 rok 330
     Infrastruktura 452
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 210
    ›    Stan elektryfikacji 205
    ›    Stan telefonizacji 210
    ›    Stan gospodarki komunalnej 210
    ›    Drogi 279
     Oferty 7915
     Rejestr skarg i wniosków 216
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 204
   Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r 4168
     Strona informująca o PSR2010 977
   Zawiadomienia o zakończeniu postępowania 423
    ›    pliki na serwerze 181
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3284
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3194
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 14173