Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1905794
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ280531
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 280531
   Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi 8804
   Godziny urzędowania 11415
   Organizacja urzędu 18572
   Aktualne ogłoszenia 22633
   Oświadczenia Majątkowe 18689
     Pozostali Pracownicy 12732
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1534
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 2198
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 597
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1612
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 469
     Radni Rady Gminy 6986
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 1149
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 1026
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1537
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 946
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 948
     Wójt Gminy Gruta 5451
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 1007
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1127
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1411
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 895
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 614
     Przewodniący Rady Gminy 3044
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 654
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 669
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 708
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 327
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 226
     Skarbnik Gminy Gruta 2955
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 741
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 394
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 320
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 383
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 384
     Zastępca Wójta 524
    ›    Oświadczenie za 2018 rok 543
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 3066
   Struktura organizacyjna 11741
   RODO 424
   Raport o stanie Gminy Gruta 144
Organy
   Wójt Gminy 13191
     Skargi i wnioski 1699
   Sekretarz 7891
   Skarbnik 8157
   Rada Gminy 14694
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 843
    ›    2015 rok 613
    ›    2019 rok 65
     Sesje 4316
    ›    Najbliższa sesja 6738
    ›    Archiwum Sesji 164
    ›    Najbliższa Komisja 100
   Sołectwa 7378
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1130
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1062
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1055
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1018
     Komisja Rewizyjna 1010
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 990
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 415
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 542
    ›    Wydział Organizacyjny 376
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 363
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 408
    ›    Wydział Prawny 393
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 372
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 417
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 470
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 387
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 326
    ›    Wydział Lokalowy 339
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 385
    ›    Wydział Edukacji 384
    ›    Straż Miejska 383
    ›    Referat Księgowości 404
    ›    Referat Podatków 322
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 414
    ›    Referat Drogownictwa 333
    ›    Referat Informatyki 318
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 395
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 390
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 437
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji 11715
   Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy 17909
Prawo Lokalne
   Statut 8091
   Budżet 8954
    ›    Rok 2006 1779
    ›    Rok 2007 1127
    ›    Rok 2005 844
     Budżet 3742
    ›    Rok 2003 1116
    ›    Rok 2006 1379
    ›    Rok 2005 1016
    ›    Rok 2007 1409
    ›    Rok 2008 1256
    ›    Rok 2009 1146
    ›    Rok 2010 1254
    ›    Rok 2011 1229
    ›    Rok 2012 1168
    ›    Rok 2013 914
    ›    Rok 2014 1198
    ›    Rok 2015 938
    ›    Rok 2016 973
    ›    Rok 2017 556
    ›    Rok 2018 483
    ›    Rok 2019 200
    ›    Rok 2008 814
    ›    2003 rok 1401
     Informacje Wójta Gminy z wykonania budżetu 2886
    ›    2004 rok 972
    ›    2005 rok 1042
    ›    2006 rok 1037
    ›    2007 rok 1082
    ›    2008 rok 1298
    ›    2012 rok 1880
    ›    2009 rok 1202
    ›    2010 rok 1140
    ›    2011 rok 749
    ›    2013 rok 1211
    ›    2014 rok 931
    ›    2015 rok 1013
    ›    2016 rok 636
    ›    2017 rok 392
    ›    2018 rok 291
    ›    2019 rok 42
     Sprawozdania finansowe 49
    ›    2018 rok 52
    ›    2019 rok 56
     Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu 1804
    ›    2012 rok 1091
    ›    2013 rok 1267
    ›    2011 rok 976
    ›    2014 rok 1199
    ›    2015 rok 1153
    ›    2016 rok 762
    ›    2017 rok 347
    ›    2018 rok 348
    ›    2019 rok 56
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 636
    ›    2014 rok 327
    ›    2015 rok 472
    ›    2016 rok 451
    ›    2017 rok 500
    ›    2018 rok 265
    ›    2019 rok 114
   Uchwały 12678
     Rok 2001 1807
     Rok 2002 1562
     Rok 2003 15144
     Rok 2005 7922
     Rok 2006 20130
     Rok 2007 19994
     Rok 2008 19843
     Rok 2009 11075
     Rok 2010 12114
     Rok 2011 11287
     Rok 2012 13194
     Rok 2013 10737
     Rok 2014 7664
     Rok 2015 6246
     Rok 2016 1804
     Rok 2017 1008
     Rok 2018 1163
     Rok 2019 644
   Zarządzenia Wójta Gminy 9233
     2007 rok 1068
     2008 rok 786
     2009 rok 835
     2010 rok 906
     2011 rok 6983
     2012 rok 1682
     2013 rok 6821
     2014 rok 6319
     2015 rok 12935
     2016 rok 2804
     2017 rok 1044
     2018 rok 1216
     2019 rok 1567
   Podatki i opłaty lokalne 6291
     Komunikaty 417
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 2063
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 2402
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 3505
     Interpretacje indywidualne 463
    ›    2017 rok 494
   Strategia rozwoju 8019
     Strategia rozwoju 1725
     Protokół z kontroli kompleksowej 442
     Wystąpienie pokontrolne 290
     Odpowiedź 350
     Protokół z kontroli sprawdzającej 326
   Zagospodarowanie przestrzenne 7716
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9766
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1510
    ›    Gołębiewko 917
    ›    Boguszewo 815
    ›    Słup 1114
    ›    Wiktorowo I 786
    ›    Wiktorowo II 673
    ›    Pokrzywno 1014
    ›    Gruta 1139
    ›    Annowo 1429
    ›    2018 rok 174
    ›    2019 rok 41
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1567
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1485
   Ochrona Środowiska 7191
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2595
     Informacje Wójta Gminy Gruta 8291
     Program Ochrony Środowiska 6635
     Zawiadomienia i obwieszczenia 12509
     Wzory wniosków 1598
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1160
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1149
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1109
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 448
   Referendum 1018
     Referendum 6 września 2015 1428
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1654
     2017 rok 8755
     2018 rok 615
     2019 rok 389
     Rok 2015 64417
     Rok 2014 8693
     2014 rok 3330
     2015 rok 11458
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 33070
     Archiwum 2016 rok 28986
     Archiwum 2017 rok 20582
     Archiwum 2018 rok 32761
     2019 rok 12120
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 9447
     Archiwum 2016 rok 39944
     Archiwum 2017 rok 33864
     Archiwum 2018 rok 31275
     2019 rok 19385
   Platforma Zakupowa 522
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 14129
   Jednostki Pomocnicze 3269
   Jednostki Nadzorowane 4219
   Rejestr Instytucji Kultury 2578
   Gminne Organizacje Pozarządowe 2146
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4073
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3780
   Akty Prawne 4272
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2609
     Wystąpienia pokontrolne 1374
    ›    Rok 2012 624
    ›    Rok 2013 1619
    ›    Rok 2019 132
     Dokumentacja kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 173
   Kontrole wewnętrzne 1949
Wybory
   Wybory Samorządowe 10317
     2006 rok 6347
     2010 rok 12935
     2014 rok 7120
     2018 rok 3217
   Wybory do Sejmu i Senatu 3665
     2007 rok 2916
     2011 rok 5847
     2015 rok 1430
     2019 rok 294
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 3229
     Rok 2009 4250
     Rok 2014 3447
     Rok 2019 204
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2721
     2010 rok 5674
     2015 rok 1883
   Wybory uzupełniające 2535
     Rok 2011 5462
     Rok 2012 4961
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 3333
     Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji 3131
     Referat finansowy - wymiar podatków 1141
     Ewidencja Ludności 2469
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1163
Fundusze Europejskie
   ZPORR 4250
   Dotacje na kolektory słoneczne 4215
     Małżeństwa, narodziny, zgony 401
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 414
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 382
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 307
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 374
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 379
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 291
     Dowody osobiste 332
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 281
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 345
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 348
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 346
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 352
     Meldunki 262
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 286
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 294
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 354
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 309
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 345
     Mieszkania 300
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 270
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 322
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 258
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 356
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 220
     Nieruchomości 289
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 316
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 329
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 321
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 281
    ›    Podział nieruchomości 330
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 310
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 329
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 320
     Działalność gospodarcza 282
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 296
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 354
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 259
     Zezwolenia i decyzje 262
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 311
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 313
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 319
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 328
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 324
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 261
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 434
     Zaświadczenia 289
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 725
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 358
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 309
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 284
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 323
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 305
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2921
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 3157
Inne
   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gruta 1951
   Lokalna Grupa Działania Wieczno 2997
     Lokalna Strategia Rozwoju 1567
     Ogłoszenia 1707
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 11198
     2006 rok 5171
     2007 rok 15742
     2008 rok 18020
     2009 rok 8926
     2010 rok 8855
     2011 rok 1712
     2012 rok 3067
     2013 rok 3217
     2014 rok 6235
     2015 rok 11499
     2016 rok 2975
     2017 rok 894
     2018 rok 1176
     2019 rok 208
    ›    Kierownictwo 276
    ›    Statut 269
    ›    Regulamin 198
    ›    Struktura organizacyjna 295
    ›    Ewidencje i rejestry 208
    ›    Majątek 250
    ›    Dokumentacje kontroli 266
    ›    Budżet i inwestycje 212
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 281
    ›    Procedury 233
     Ośrodek Pomocy Społecznej 330
    ›    Kontakt 282
    ›    Kierownictwo 299
    ›    Statut 240
    ›    Regulamin 208
    ›    Struktura organizacyjna 233
    ›    Ewidencje i rejestry 246
    ›    Majątek 296
    ›    Dokumentacje kontroli 316
    ›    Budżet i inwestycje 285
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 324
    ›    Procedury 255
    ›    Kontakt 254
    ›    Kierownictwo 262
    ›    Statut 252
    ›    Regulamin 234
    ›    Struktura organizacyjna 257
    ›    Ewidencje i rejestry 252
    ›    Majątek 198
    ›    Dokumentacje kontroli 216
    ›    Budżet i inwestycje 252
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 203
    ›    Procedury 244
    ›    Kontakt 242
    ›    Kierownictwo 223
    ›    Statut 209
    ›    Regulamin 221
    ›    Struktura organizacyjna 273
    ›    Ewidencje i rejestry 225
    ›    Majątek 198
    ›    Dokumentacje kontroli 267
    ›    Budżet i inwestycje 194
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 272
    ›    Procedury 277
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz pozostałe kierownicze jednostek podległych 27394
     2010 rok 1912
     2011 rok 3143
     2012 rok 4470
     2013 rok 3396
     2015 rok 1131
     2016 rok 3168
     2017 rok 2138
     2018 rok 1962
     2019 rok 4100
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 11809
     2011 rok 2917
     2012 rok 2337
     2013 rok 2197
     2014 rok 1445
     2015 rok 582
     2016 rok 1611
     2017 rok 1285
     2018 rok 514
     2019 rok 1804
   Przetargi na dzierżawę nieruchomości 3847
     2011 rok 1276
     2013 rok 1154
     2015 rok 9301
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 3176
     2013 rok 1856
     2014 rok 830
     2016 rok 1028
     2017 rok 180
     2018 rok 153
     2019 rok 536
   Ogłoszenia o konkursach 13112
     2008 rok 4462
     2009 rok 10666
     2010 rok 7021
     2011 rok 3140
     2012 rok 3255
     2013 rok 3736
     2014 rok 4546
     2015 rok 9038
     2016 rok 1351
     2017 rok 12388
     2018 rok 14591
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 4803
     2010 rok 1473
     2011 rok 1218
     2012 rok 1410
     2013 rok 1093
     2014 rok 737
     2015 rok 569
     2016 rok 671
     2017 rok 178
     2018 rok 274
     2019 rok 332
   Projekty do konsultacji 2451
     2011 rok 1256
     2013 rok 713
     2014 rok 1100
     2015 rok 602
     2016 rok 270
     2017 rok 140
     2018 rok 51
   Oferty na realizację zadań publicznych 5469
     2011 rok 2632
     2012 rok 3969
     2013 rok 5096
     2014 rok 5857
     2015 rok 1490
     2016 rok 899
     2017 rok 374
     2018 rok 163
     2019 rok 237
   Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 322
     2018 rok 167
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2443
    ›    2013 rok 1642
    ›    2014 rok 867
    ›    2015 rok 752
     Sprawozdania 349
    ›    2016 rok 412
    ›    2017 rok 324
    ›    2018 rok 143
    ›    2019 rok 118
     Roczne programy współpracy 309
    ›    2015 rok 356
    ›    2016 rok 241
    ›    2017 rok 117
    ›    2018 rok 67
    ›    2019 rok 4
   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) 1687
    ›    2015 rok 951
     Przepisy prawne 365
    ›    2016 rok 289
     Protokoły z zebrań 488
    ›    2015 rok 564
    ›    2016 rok 420
     Sprawozdania i oświadczenia 296
    ›    2015 rok 384
    ›    2016 rok 374
   Zadania Publiczne w Ramach Inicjatywy Lokalnej 1132
     2015 rok 372
    ›    Przepisy prawne 589
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 696
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 605
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 448
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 759
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 468
   Aukcje dotyczące sprzedaży majątku ruchomego 996
     2016 rok 707
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 854
     2016 rok 460
     Infrastruktura 547
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 308
    ›    Stan elektryfikacji 313
    ›    Stan telefonizacji 321
    ›    Stan gospodarki komunalnej 312
    ›    Drogi 465
     Oferty 7977
     Rejestr skarg i wniosków 288
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 268
   Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r 5057
     Strona informująca o PSR2010 1043
   Zawiadomienia o zakończeniu postępowania 730
    ›    pliki na serwerze 289
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3526
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3439
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 18848
Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna RODO 325