Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1691037
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ247707
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 247707
   Redakcja Biuletynu 7590
   Godziny urzędowania 10688
   Organizacja urzędu 17585
   Aktualne ogłoszenia 18920
   Oświadczenia Majątkowe 15564
     Pozostali Pracownicy 11650
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1269
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1497
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 1180
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1074
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1407
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1970
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 441
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 481
     Radni Rady Gminy 5779
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 10.09.2010r. 1169
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 2 grudnia 2010r 1078
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 30 kwietnia 2010r 1067
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 27 czerwca 2010r 920
    ›    Oświadczenia za 2011 rok 1098
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 858
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 922
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 949
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 873
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1422
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 348
     Wójt Gminy Gruta 4412
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 1466
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 1175
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 983
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 932
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 924
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1005
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1296
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 283
     Przewodniący Rady Gminy 2585
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 883
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 786
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 578
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 521
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 581
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 570
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 637
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 96
     Skarbnik Gminy Gruta 2528
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 914
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 803
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 736
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 885
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 661
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 319
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 243
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 87
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 2904
   Struktura organizacyjna 11061
   RODO 160
Organy
   Wójt Gminy 12530
     Obwieszczenia i zawiadomienia 16746
     Skargi i wnioski 1350
   Sekretarz 7445
   Skarbnik 7772
   Rada Gminy 13515
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 622
    ›    2015 rok 530
     Sesje 3681
    ›    Najbliższa sesja 5997
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2003 4835
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2004r. 4945
   Sołectwa 6781
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1063
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 988
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1007
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 951
     Komisja Rewizyjna 966
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 926
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 355
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 475
    ›    Wydział Organizacyjny 317
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 294
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 343
    ›    Wydział Prawny 326
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 314
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 355
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 366
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 327
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 262
    ›    Wydział Lokalowy 279
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 323
    ›    Wydział Edukacji 319
    ›    Straż Miejska 319
    ›    Referat Księgowości 345
    ›    Referat Podatków 259
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 353
    ›    Referat Drogownictwa 272
    ›    Referat Informatyki 257
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 309
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 351
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 383
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji 9729
Prawo Lokalne
   Statut 7705
   Budżet 8260
    ›    Rok 2006 1711
    ›    Rok 2007 1064
    ›    Rok 2005 783
     Budżet 3412
    ›    Rok 2003 1040
    ›    Rok 2006 1321
    ›    Rok 2005 928
    ›    Rok 2007 1330
    ›    Rok 2008 1176
    ›    Rok 2009 1075
    ›    Rok 2010 1189
    ›    Rok 2011 1151
    ›    Rok 2012 1089
    ›    Rok 2013 847
    ›    Rok 2014 1106
    ›    Rok 2015 868
    ›    Rok 2016 876
    ›    Rok 2017 458
    ›    Rok 2018 241
    ›    Rok 2008 745
    ›    2003 rok 1337
     Informacje Wójta Gminy z wykonania budżetu 2645
    ›    2004 rok 903
    ›    2005 rok 981
    ›    2006 rok 972
    ›    2007 rok 1014
    ›    2008 rok 1234
    ›    2012 rok 1809
    ›    2009 rok 1135
    ›    2010 rok 1063
    ›    2011 rok 668
    ›    2013 rok 1141
    ›    2014 rok 850
    ›    2015 rok 934
    ›    2016 rok 537
    ›    2017 rok 280
    ›    2018 rok 160
     Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu 1579
    ›    2012 rok 1027
    ›    2013 rok 1209
    ›    2011 rok 909
    ›    2014 rok 1138
    ›    2015 rok 1070
    ›    2016 rok 692
    ›    2017 rok 243
    ›    2018 rok 169
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 502
    ›    2014 rok 243
    ›    2015 rok 376
    ›    2016 rok 358
    ›    2017 rok 418
    ›    2018 rok 138
   Uchwały 11335
     Rok 2001 1700
     Rok 2002 1505
     Rok 2003 14805
     Rok 2005 7824
     Rok 2006 19847
     Rok 2007 19889
     Rok 2008 19762
     Rok 2009 10997
     Rok 2010 12027
     Rok 2011 11170
     Rok 2012 13082
     Rok 2013 10607
     Rok 2014 7534
     Rok 2015 6078
     Rok 2016 1643
     Rok 2017 791
     Rok 2018 412
   Zarządzenia Wójta Gminy 6988
     2007 rok 989
     2008 rok 728
     2009 rok 767
     2010 rok 838
     2011 rok 6894
     2012 rok 1609
     2013 rok 6734
     2014 rok 6227
     2015 rok 11218
     2016 rok 2617
     2017 rok 803
     2018 rok 565
   Podatki i opłaty lokalne 5692
     Komunikaty 264
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1955
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 1907
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 2663
     Interpretacje indywidualne 377
    ›    2017 rok 405
   Strategia rozwoju 7819
     Strategia rozwoju 1680
     Protokół z kontroli kompleksowej 404
     Wystąpienie pokontrolne 257
     Odpowiedź 314
     Protokół z kontroli sprawdzającej 294
   Zagospodarowanie przestrzenne 7240
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9500
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1217
    ›    Gołębiewko 833
    ›    Boguszewo 700
    ›    Słup 953
    ›    Wiktorowo I 710
    ›    Wiktorowo II 614
    ›    Pokrzywno 871
    ›    Gruta 953
    ›    Annowo 688
    ›    2018 rok 6
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1318
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1284
   Ochrona Środowiska 7020
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2530
     Informacje Wójta Gminy Gruta 8167
     Program Ochrony Środowiska 6506
     Zawiadomienia i obwieszczenia 12237
     Wzory wniosków 1539
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1109
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1091
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1051
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 394
   Referendum 897
     Referendum 6 września 2015 1378
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1099
     2017 rok 5418
     2018 rok 420
     Rok 2015 48378
     Rok 2014 8553
     Rok 2013 15604
     2013 rok 6938
     2014 rok 3256
     2015 rok 9748
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 22739
     Archiwum 2016 rok 20787
     Archiwum 2017 rok 17117
     2018 rok 23353
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 6090
     Archiwum 2016 rok 31800
     Archiwum 2017 rok 26930
     2018 rok 20342
   Platforma Zakupowa 175
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 13552
   Jednostki Pomocnicze 2959
   Jednostki Nadzorowane 3880
   Rejestr Instytucji Kultury 2401
   Gminne Organizacje Pozarządowe 1963
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3921
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3658
   Akty Prawne 4114
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2319
     Wystąpienia pokontrolne 1189
    ›    Rok 2012 552
    ›    Rok 2013 1476
     Dokumentacja kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 35
   Kontrole wewnętrzne 1762
Wybory
   Wybory Samorządowe 8113
     2006 rok 6257
     2010 rok 12854
     2014 rok 6994
     2018 rok 1280
   Wybory do Sejmu i Senatu 3263
     2007 rok 2866
     2011 rok 5804
     2015 rok 1350
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2880
     Rok 2009 4193
     Rok 2014 3363
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2543
     2010 rok 5620
     2015 rok 1820
   Wybory uzupełniające 2413
     Rok 2011 5386
     Rok 2012 4900
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 3020
     Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony środowiska 2807
     Referat finansowy - wymiar podatków 924
     Referat Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności 2316
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1064
Fundusze Europejskie
   ZPORR 4128
   Dotacje na kolektory słoneczne 4067
     Małżeństwa, narodziny, zgony 323
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 347
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 334
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 256
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 318
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 321
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 240
     Dowody osobiste 283
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 233
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 294
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 295
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 292
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 299
     Meldunki 229
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 224
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 244
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 294
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 262
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 291
     Mieszkania 260
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 217
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 272
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 187
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 256
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 174
     Nieruchomości 257
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 266
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 279
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 270
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 228
    ›    Podział nieruchomości 280
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 258
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 278
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 266
     Działalność gospodarcza 230
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 243
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 301
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 203
     Zezwolenia i decyzje 231
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 261
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 259
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 266
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 276
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 275
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 212
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 350
     Zaświadczenia 254
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 505
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 272
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 254
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 232
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 266
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 254
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2815
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 3011
Inne
   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gruta 1856
   Lokalna Grupa Działania Wieczno 2897
     Lokalna Strategia Rozwoju 1532
     Ogłoszenia 1659
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 10452
     2006 rok 5132
     2007 rok 15703
     2008 rok 17976
     2009 rok 8883
     2010 rok 8814
     2011 rok 1651
     2012 rok 3022
     2013 rok 3183
     2014 rok 6200
     2015 rok 9835
     2016 rok 2918
     2017 rok 812
     2018 rok 499
    ›    Kierownictwo 226
    ›    Statut 219
    ›    Regulamin 150
    ›    Struktura organizacyjna 242
    ›    Ewidencje i rejestry 158
    ›    Majątek 198
    ›    Dokumentacje kontroli 217
    ›    Budżet i inwestycje 164
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 229
    ›    Procedury 187
     Ośrodek Pomocy Społecznej 290
    ›    Kontakt 228
    ›    Kierownictwo 250
    ›    Statut 193
    ›    Regulamin 156
    ›    Struktura organizacyjna 182
    ›    Ewidencje i rejestry 198
    ›    Majątek 248
    ›    Dokumentacje kontroli 268
    ›    Budżet i inwestycje 235
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 272
    ›    Procedury 207
    ›    Kontakt 205
    ›    Kierownictwo 214
    ›    Statut 200
    ›    Regulamin 185
    ›    Struktura organizacyjna 207
    ›    Ewidencje i rejestry 202
    ›    Majątek 149
    ›    Dokumentacje kontroli 167
    ›    Budżet i inwestycje 199
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 153
    ›    Procedury 195
    ›    Kontakt 193
    ›    Kierownictwo 175
    ›    Statut 159
    ›    Regulamin 173
    ›    Struktura organizacyjna 219
    ›    Ewidencje i rejestry 164
    ›    Majątek 148
    ›    Dokumentacje kontroli 218
    ›    Budżet i inwestycje 144
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 221
    ›    Procedury 230
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 23202
     2010 rok 1849
     2011 rok 3094
     2012 rok 4388
     2013 rok 3330
     2015 rok 1068
     2016 rok 3085
     2017 rok 2027
     2018 rok 1199
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 9817
     2011 rok 2866
     2012 rok 2293
     2013 rok 2160
     2014 rok 1406
     2015 rok 536
     2016 rok 1540
     2017 rok 1214
     2018 rok 321
   Przetargi na dzierżawę nieruchomości 3703
     2011 rok 1245
     2013 rok 1125
     2015 rok 7648
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 2607
     2013 rok 1807
     2014 rok 789
     2016 rok 923
     2017 rok 126
     2018 rok 56
   Ogłoszenia o konkursach 12626
     2008 rok 4381
     2009 rok 10620
     2010 rok 6969
     2011 rok 3069
     2012 rok 3217
     2013 rok 3692
     2014 rok 4503
     2015 rok 7390
     2016 rok 1302
     2017 rok 12300
     2018 rok 3359
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 4177
     2010 rok 1437
     2011 rok 1183
     2012 rok 1367
     2013 rok 1063
     2014 rok 705
     2015 rok 529
     2016 rok 630
     2017 rok 134
     2018 rok 130
   Projekty do konsultacji 2336
     2011 rok 1219
     2013 rok 678
     2014 rok 1060
     2015 rok 558
     2016 rok 231
     2017 rok 93
     2018 rok 2
   Oferty na realizację zadań publicznych 5258
     2011 rok 2596
     2012 rok 3936
     2013 rok 5029
     2014 rok 5823
     2015 rok 1432
     2016 rok 807
     2017 rok 286
     2018 rok 55
   Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 143
     2018 rok 83
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2239
    ›    2013 rok 1572
    ›    2014 rok 811
    ›    2015 rok 697
     Sprawozdania 282
    ›    2016 rok 343
    ›    2017 rok 250
    ›    2018 rok 61
     Roczne programy współpracy 257
    ›    2015 rok 296
    ›    2016 rok 185
    ›    2017 rok 58
    ›    2018 rok 0
   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) 1523
    ›    2015 rok 899
     Przepisy prawne 324
    ›    2016 rok 230
     Protokoły z zebrań 442
    ›    2015 rok 511
    ›    2016 rok 356
     Sprawozdania i oświadczenia 250
    ›    2015 rok 323
    ›    2016 rok 316
   Zadania Publiczne w Ramach Inicjatywy Lokalnej 1037
     2015 rok 330
    ›    Przepisy prawne 535
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 619
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 515
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 395
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 695
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 412
   Aukcje dotyczące sprzedaży majątku ruchomego 838
     2016 rok 634
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 741
     2016 rok 412
     Infrastruktura 493
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 260
    ›    Stan elektryfikacji 265
    ›    Stan telefonizacji 258
    ›    Stan gospodarki komunalnej 263
    ›    Drogi 373
     Oferty 7949
     Rejestr skarg i wniosków 260
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 242
   Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r 4290
     Strona informująca o PSR2010 1014
   Zawiadomienia o zakończeniu postępowania 578
    ›    pliki na serwerze 242
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3417
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3322
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 16483
Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna RODO 64