Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1764621
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ259501
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 259501
   Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi 7946
   Godziny urzędowania 11029
   Organizacja urzędu 18043
   Aktualne ogłoszenia 20528
   Oświadczenia Majątkowe 17266
     Pozostali Pracownicy 12184
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1479
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 2084
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 535
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1264
     Radni Rady Gminy 6468
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 1047
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 945
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1484
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 781
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 306
     Wójt Gminy Gruta 4976
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 961
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1053
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1353
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 702
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 42
     Przewodniący Rady Gminy 2884
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 628
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 615
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 681
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 259
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 48
     Skarbnik Gminy Gruta 2755
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 707
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 356
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 288
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 268
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 27
     Zastępca Wójta 211
    ›    Oświadczenie za 2018 rok 208
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 2986
   Struktura organizacyjna 11392
   RODO 280
Organy
   Wójt Gminy 12946
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17181
     Skargi i wnioski 1501
   Sekretarz 7704
   Skarbnik 7993
   Rada Gminy 14221
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 742
    ›    2015 rok 574
     Sesje 4017
    ›    Najbliższa sesja 6366
    ›    Archiwum Sesji 89
     Komisje Rady 57
    ›    Najbliższa Komisja 53
   Sołectwa 7008
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1096
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1029
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1036
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 993
     Komisja Rewizyjna 991
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 963
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 387
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 515
    ›    Wydział Organizacyjny 352
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 333
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 381
    ›    Wydział Prawny 365
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 347
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 391
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 427
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 361
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 299
    ›    Wydział Lokalowy 313
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 357
    ›    Wydział Edukacji 355
    ›    Straż Miejska 356
    ›    Referat Księgowości 378
    ›    Referat Podatków 292
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 387
    ›    Referat Drogownictwa 305
    ›    Referat Informatyki 293
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 360
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 374
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 416
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji 10556
Prawo Lokalne
   Statut 7889
   Budżet 8566
    ›    Rok 2006 1752
    ›    Rok 2007 1099
    ›    Rok 2005 818
     Budżet 3584
    ›    Rok 2003 1087
    ›    Rok 2006 1354
    ›    Rok 2005 968
    ›    Rok 2007 1366
    ›    Rok 2008 1208
    ›    Rok 2009 1111
    ›    Rok 2010 1222
    ›    Rok 2011 1186
    ›    Rok 2012 1123
    ›    Rok 2013 879
    ›    Rok 2014 1146
    ›    Rok 2015 911
    ›    Rok 2016 926
    ›    Rok 2017 516
    ›    Rok 2018 391
    ›    Rok 2019 61
    ›    Rok 2008 785
    ›    2003 rok 1373
     Informacje Wójta Gminy z wykonania budżetu 2757
    ›    2004 rok 938
    ›    2005 rok 1014
    ›    2006 rok 1011
    ›    2007 rok 1049
    ›    2008 rok 1270
    ›    2012 rok 1850
    ›    2009 rok 1173
    ›    2010 rok 1103
    ›    2011 rok 713
    ›    2013 rok 1178
    ›    2014 rok 892
    ›    2015 rok 977
    ›    2016 rok 583
    ›    2017 rok 341
    ›    2018 rok 227
     Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu 1653
    ›    2012 rok 1058
    ›    2013 rok 1242
    ›    2011 rok 947
    ›    2014 rok 1172
    ›    2015 rok 1116
    ›    2016 rok 727
    ›    2017 rok 290
    ›    2018 rok 265
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 563
    ›    2014 rok 276
    ›    2015 rok 412
    ›    2016 rok 395
    ›    2017 rok 454
    ›    2018 rok 203
    ›    2019 rok 13
   Uchwały 11953
     Rok 2001 1738
     Rok 2002 1535
     Rok 2003 14957
     Rok 2005 7866
     Rok 2006 19953
     Rok 2007 19937
     Rok 2008 19801
     Rok 2009 11028
     Rok 2010 12073
     Rok 2011 11219
     Rok 2012 13131
     Rok 2013 10659
     Rok 2014 7599
     Rok 2015 6155
     Rok 2016 1731
     Rok 2017 914
     Rok 2018 953
     Rok 2019 96
   Zarządzenia Wójta Gminy 7946
     2007 rok 1032
     2008 rok 760
     2009 rok 809
     2010 rok 872
     2011 rok 6939
     2012 rok 1642
     2013 rok 6769
     2014 rok 6267
     2015 rok 11922
     2016 rok 2697
     2017 rok 902
     2018 rok 1054
     2019 rok 290
   Podatki i opłaty lokalne 5997
     Komunikaty 342
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1998
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 2079
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 3127
     Interpretacje indywidualne 415
    ›    2017 rok 443
   Strategia rozwoju 7928
     Strategia rozwoju 1704
     Protokół z kontroli kompleksowej 425
     Wystąpienie pokontrolne 273
     Odpowiedź 333
     Protokół z kontroli sprawdzającej 311
   Zagospodarowanie przestrzenne 7403
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9606
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1309
    ›    Gołębiewko 869
    ›    Boguszewo 757
    ›    Słup 1055
    ›    Wiktorowo I 744
    ›    Wiktorowo II 641
    ›    Pokrzywno 924
    ›    Gruta 1017
    ›    Annowo 721
    ›    2018 rok 77
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1425
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1356
   Ochrona Środowiska 7099
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2569
     Informacje Wójta Gminy Gruta 8237
     Program Ochrony Środowiska 6561
     Zawiadomienia i obwieszczenia 12381
     Wzory wniosków 1565
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1129
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1116
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1067
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 416
   Referendum 936
     Referendum 6 września 2015 1406
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1379
     2017 rok 6729
     2018 rok 556
     2019 rok 145
     Rok 2015 54693
     Rok 2014 8579
     2014 rok 3298
     2015 rok 10477
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 30958
     Archiwum 2016 rok 25974
     Archiwum 2017 rok 20455
     Archiwum 2018 rok 31900
     2019 rok 3736
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 7506
     Archiwum 2016 rok 36953
     Archiwum 2017 rok 31593
     Archiwum 2018 rok 29165
     2019 rok 5450
   Platforma Zakupowa 319
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 13769
   Jednostki Pomocnicze 3113
   Jednostki Nadzorowane 4029
   Rejestr Instytucji Kultury 2472
   Gminne Organizacje Pozarządowe 2044
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3989
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3710
   Akty Prawne 4185
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2454
     Wystąpienia pokontrolne 1260
    ›    Rok 2012 582
    ›    Rok 2013 1526
    ›    Rok 2019 31
     Dokumentacja kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 91
   Kontrole wewnętrzne 1831
Wybory
   Wybory Samorządowe 10018
     2006 rok 6308
     2010 rok 12906
     2014 rok 7083
     2018 rok 2929
   Wybory do Sejmu i Senatu 3320
     2007 rok 2891
     2011 rok 5824
     2015 rok 1374
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2941
     Rok 2009 4222
     Rok 2014 3396
     Rok 2019 6
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2591
     2010 rok 5636
     2015 rok 1838
   Wybory uzupełniające 2466
     Rok 2011 5407
     Rok 2012 4919
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 3166
     Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony środowiska 2939
     Referat finansowy - wymiar podatków 1034
     Referat Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności 2376
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1114
Fundusze Europejskie
   ZPORR 4181
   Dotacje na kolektory słoneczne 4142
     Małżeństwa, narodziny, zgony 357
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 388
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 358
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 280
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 347
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 352
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 264
     Dowody osobiste 314
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 258
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 320
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 322
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 320
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 326
     Meldunki 249
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 252
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 270
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 326
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 286
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 320
     Mieszkania 279
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 241
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 296
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 223
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 297
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 198
     Nieruchomości 273
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 292
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 304
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 293
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 253
    ›    Podział nieruchomości 304
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 284
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 305
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 295
     Działalność gospodarcza 247
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 271
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 327
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 232
     Zezwolenia i decyzje 247
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 284
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 286
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 292
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 299
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 298
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 236
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 380
     Zaświadczenia 272
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 574
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 300
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 283
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 257
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 289
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 276
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2858
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 3070
Inne
   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gruta 1898
   Lokalna Grupa Działania Wieczno 2942
     Lokalna Strategia Rozwoju 1550
     Ogłoszenia 1687
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 10827
     2006 rok 5152
     2007 rok 15725
     2008 rok 17999
     2009 rok 8903
     2010 rok 8838
     2011 rok 1676
     2012 rok 3046
     2013 rok 3201
     2014 rok 6219
     2015 rok 10516
     2016 rok 2949
     2017 rok 846
     2018 rok 856
    ›    Kierownictwo 251
    ›    Statut 245
    ›    Regulamin 173
    ›    Struktura organizacyjna 269
    ›    Ewidencje i rejestry 182
    ›    Majątek 223
    ›    Dokumentacje kontroli 241
    ›    Budżet i inwestycje 189
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 254
    ›    Procedury 210
     Ośrodek Pomocy Społecznej 306
    ›    Kontakt 253
    ›    Kierownictwo 276
    ›    Statut 218
    ›    Regulamin 184
    ›    Struktura organizacyjna 210
    ›    Ewidencje i rejestry 224
    ›    Majątek 272
    ›    Dokumentacje kontroli 294
    ›    Budżet i inwestycje 261
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 298
    ›    Procedury 232
    ›    Kontakt 231
    ›    Kierownictwo 238
    ›    Statut 230
    ›    Regulamin 212
    ›    Struktura organizacyjna 234
    ›    Ewidencje i rejestry 231
    ›    Majątek 174
    ›    Dokumentacje kontroli 193
    ›    Budżet i inwestycje 228
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 179
    ›    Procedury 223
    ›    Kontakt 219
    ›    Kierownictwo 199
    ›    Statut 185
    ›    Regulamin 196
    ›    Struktura organizacyjna 248
    ›    Ewidencje i rejestry 193
    ›    Majątek 174
    ›    Dokumentacje kontroli 243
    ›    Budżet i inwestycje 172
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 248
    ›    Procedury 256
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 24521
     2010 rok 1881
     2011 rok 3121
     2012 rok 4425
     2013 rok 3359
     2015 rok 1098
     2016 rok 3122
     2017 rok 2083
     2018 rok 1857
     2019 rok 724
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 10336
     2011 rok 2884
     2012 rok 2311
     2013 rok 2176
     2014 rok 1421
     2015 rok 553
     2016 rok 1563
     2017 rok 1242
     2018 rok 426
     2019 rok 348
   Przetargi na dzierżawę nieruchomości 3773
     2011 rok 1261
     2013 rok 1140
     2015 rok 8325
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 2687
     2013 rok 1822
     2014 rok 806
     2016 rok 969
     2017 rok 149
     2018 rok 89
   Ogłoszenia o konkursach 12835
     2008 rok 4398
     2009 rok 10646
     2010 rok 6988
     2011 rok 3089
     2012 rok 3236
     2013 rok 3710
     2014 rok 4522
     2015 rok 8069
     2016 rok 1326
     2017 rok 12330
     2018 rok 7738
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 4296
     2010 rok 1455
     2011 rok 1201
     2012 rok 1385
     2013 rok 1079
     2014 rok 720
     2015 rok 545
     2016 rok 646
     2017 rok 150
     2018 rok 184
   Projekty do konsultacji 2380
     2011 rok 1234
     2013 rok 694
     2014 rok 1082
     2015 rok 580
     2016 rok 249
     2017 rok 115
     2018 rok 23
   Oferty na realizację zadań publicznych 5344
     2011 rok 2614
     2012 rok 3952
     2013 rok 5047
     2014 rok 5839
     2015 rok 1450
     2016 rok 829
     2017 rok 327
     2018 rok 95
     2019 rok 54
   Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 220
     2018 rok 125
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2334
    ›    2013 rok 1601
    ›    2014 rok 841
    ›    2015 rok 725
     Sprawozdania 319
    ›    2016 rok 378
    ›    2017 rok 280
    ›    2018 rok 109
    ›    2019 rok 31
     Roczne programy współpracy 277
    ›    2015 rok 328
    ›    2016 rok 213
    ›    2017 rok 88
    ›    2018 rok 33
   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) 1601
    ›    2015 rok 927
     Przepisy prawne 344
    ›    2016 rok 257
     Protokoły z zebrań 462
    ›    2015 rok 537
    ›    2016 rok 382
     Sprawozdania i oświadczenia 273
    ›    2015 rok 358
    ›    2016 rok 348
   Zadania Publiczne w Ramach Inicjatywy Lokalnej 1080
     2015 rok 350
    ›    Przepisy prawne 559
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 658
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 566
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 423
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 730
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 438
   Aukcje dotyczące sprzedaży majątku ruchomego 890
     2016 rok 663
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 789
     2016 rok 434
     Infrastruktura 509
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 285
    ›    Stan elektryfikacji 289
    ›    Stan telefonizacji 285
    ›    Stan gospodarki komunalnej 288
    ›    Drogi 420
     Oferty 7964
     Rejestr skarg i wniosków 274
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 256
   Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r 4972
     Strona informująca o PSR2010 1027
   Zawiadomienia o zakończeniu postępowania 628
    ›    pliki na serwerze 269
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3462
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3371
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 17671
Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna RODO 176