Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1448582
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ212077
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 212077
   Redakcja Biuletynu 7236
   Godziny urzędowania 10068
   Organizacja urzędu 16720
   Aktualne ogłoszenia 15528
   Oświadczenia Majątkowe 13873
     Pozostali Pracownicy 10731
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 3080
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 4005
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 1584
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1016
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 1148
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1061
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1095
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1310
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 1059
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 952
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1250
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1635
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 39
     Radni Rady Gminy 5044
    ›    Oświadczenia za 2005 rok 3984
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 30.04.2006r 6404
    ›    Oświadczenia kadencyjne 2277
    ›    Oświadczenia za 2006 rok 1522
    ›    Oświadczenia za 2007 rok 1427
    ›    Oświadczenia za 2008 rok 991
    ›    Oświadczenia za 2009 rok 984
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 10.09.2010r. 1020
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 2 grudnia 2010r 884
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 30 kwietnia 2010r 909
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 27 czerwca 2010r 810
    ›    Oświadczenia za 2011 rok 993
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 750
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 750
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 770
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 678
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 973
     Wójt Gminy Gruta 3915
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 845
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 1256
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 1308
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 1068
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 882
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 831
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 783
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 813
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 871
     Przewodniący Rady Gminy 2373
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 637
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 862
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 759
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 705
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 497
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 431
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 488
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 428
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 349
     Skarbnik Gminy Gruta 2267
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 485
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 471
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 466
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 492
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 509
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 442
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 542
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 775
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 671
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 641
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 797
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 451
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 121
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 18
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 2666
   Struktura organizacyjna 10343
Organy
   Wójt Gminy 12022
     Obwieszczenia i zawiadomienia 15401
     Skargi i wnioski 1077
   Sekretarz 7102
   Skarbnik 7472
   Rada Gminy 12777
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 509
    ›    2015 rok 418
     Sesje 3410
    ›    Najbliższa sesja 5604
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2003 4692
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2004r. 4771
   Sołectwa 6293
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1001
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 902
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 950
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 872
     Komisja Rewizyjna 913
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 844
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 268
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 348
    ›    Wydział Organizacyjny 231
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 211
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 232
    ›    Wydział Prawny 199
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 207
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 232
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 230
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 197
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 183
    ›    Wydział Lokalowy 173
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 212
    ›    Wydział Edukacji 228
    ›    Straż Miejska 196
    ›    Referat Księgowości 234
    ›    Referat Podatków 154
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 239
    ›    Referat Drogownictwa 165
    ›    Referat Informatyki 136
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 193
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 269
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 272
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka i Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego - podlegające publikacji 7149
Prawo Lokalne
   Statut 7338
   Budżet 7503
    ›    Rok 2006 1593
    ›    Rok 2007 945
    ›    Rok 2005 662
     Budżet 3155
    ›    Rok 2003 902
    ›    Rok 2006 1187
    ›    Rok 2005 845
    ›    Rok 2007 1180
    ›    Rok 2008 1086
    ›    Rok 2009 944
    ›    Rok 2010 1090
    ›    Rok 2011 1005
    ›    Rok 2012 1005
    ›    Rok 2013 773
    ›    Rok 2014 933
    ›    Rok 2015 731
    ›    Rok 2016 620
    ›    Rok 2017 195
    ›    Rok 2008 614
    ›    2003 rok 1183
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2280
    ›    2004 rok 764
    ›    2005 rok 844
    ›    2006 rok 831
    ›    2007 rok 874
    ›    2008 rok 1098
    ›    2012 rok 1661
    ›    2009 rok 989
    ›    2010 rok 932
    ›    2011 rok 522
    ›    2013 rok 995
    ›    2014 rok 685
    ›    2015 rok 739
    ›    2016 rok 279
    ›    2017 rok 44
      Informacje z wykonania budżetu 1321
    ›    2012 rok 950
    ›    2013 rok 1125
    ›    2011 rok 827
    ›    2014 rok 1049
    ›    2015 rok 986
    ›    2016 rok 474
    ›    2017 rok 59
     Opinie RIO 318
    ›    2014 rok 160
    ›    2015 rok 235
    ›    2016 rok 217
    ›    2017 rok 141
   Uchwały 10380
     Rok 2001 1611
     Rok 2002 1436
     Rok 2003 14470
     Rok 2005 7723
     Rok 2006 19582
     Rok 2007 19747
     Rok 2008 19637
     Rok 2009 10880
     Rok 2010 11916
     Rok 2011 10973
     Rok 2012 12894
     Rok 2013 10431
     Rok 2014 7352
     Rok 2015 5854
     Rok 2016 1360
     Rok 2017 276
   Zarządzenia Wójta Gminy 5862
     2007 rok 870
     2008 rok 637
     2009 rok 644
     2010 rok 744
     2011 rok 6640
     2012 rok 1486
     2013 rok 6626
     2014 rok 6048
     2015 rok 9012
     2016 rok 2337
     2017 rok 203
   Podatki i opłaty lokalne 5374
     Komunikaty 115
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1881
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 1720
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 2049
     Interpretacje indywidualne 213
    ›    2017 rok 231
   Strategia rozwoju 7615
     Strategia rozwoju 1624
     Protokół z kontroli kompleksowej 291
     Wystąpienie pokontrolne 191
     Odpowiedź 230
     Protokół z kontroli sprawdzającej 212
   Zagospodarowanie przestrzenne 6888
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9208
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1047
    ›    Gołębiewko 686
    ›    Boguszewo 576
    ›    Słup 774
    ›    Wiktorowo I 614
    ›    Wiktorowo II 528
    ›    Pokrzywno 702
    ›    Gruta 754
    ›    Annowo 563
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1144
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1167
   Ochrona Środowiska 6759
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2457
     Informacje Wójta Gminy Gruta 7605
     Program Ochrony Środowiska 6337
     Zawiadomienia i obwieszczenia 11651
     Wzory wniosków 1477
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1026
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1004
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 983
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 259
   Wybory Samorządowe 6936
     2006 rok 6130
     2010 rok 12728
     2014 rok 6749
   Wybory do Sejmu i Senatu 3066
     2007 rok 2791
     2011 rok 5703
     2015 rok 1213
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2715
     Rok 2009 4080
     Rok 2014 3245
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2378
     2010 rok 5557
     2015 rok 1687
   Wybory uzupełniające 2237
     Rok 2011 5265
     Rok 2012 4765
   Referendum 705
     Referendum 6 września 2015 1249
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 413
     2017 rok 2138
     Rok 2015 31449
     Rok 2014 8371
     Rok 2013 15468
     Rok 2012 13177
     Rok 2011 11320
     2013 rok 6818
     2014 rok 3120
     2015 rok 7613
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 2703
     Archiwum 2016 rok 9109
     2017 rok 3527
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 3309
     Archiwum 2016 rok 19544
     2017 rok 7985
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 12767
   Jednostki Pomocnicze 2591
   Jednostki Nadzorowane 3495
   Rejestr Instytucji Kultury 2136
   Gminne Organizacje Pozarządowe 1725
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3701
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3447
   Akty Prawne 3945
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2007
     Wystąpienia pokontrolne 1022
    ›    Rok 2012 467
    ›    Rok 2013 1284
   Kontrole wewnętrzne 1542
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 2613
     Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony środowiska 2448
     Referat finansowy - wymiar podatków 778
     Referat Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności 2083
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 965
Fundusze Europejskie
   ZPORR 3923
   Dotacje na kolektory słoneczne 3871
     Małżeństwa, narodziny, zgony 202
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 215
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 184
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 148
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 161
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 167
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 144
     Dowody osobiste 203
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 136
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 135
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 144
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 166
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 150
     Meldunki 162
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 150
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 142
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 155
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 141
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 143
     Mieszkania 172
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 140
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 151
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 124
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 142
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 105
     Nieruchomości 148
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 152
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 130
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 123
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 127
    ›    Podział nieruchomości 126
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 142
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 126
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 120
     Działalność gospodarcza 159
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 188
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 149
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 146
     Zezwolenia i decyzje 165
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 121
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 128
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 118
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 133
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 122
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 118
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 168
     Zaświadczenia 161
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 271
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 145
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 141
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 139
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 131
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 144
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2594
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 2820
Inne
   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gruta 1686
   Lokalna Grupa Działania Wieczno 2741
     Lokalna Strategia Rozwoju 1470
     Ogłoszenia 1553
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 9687
     2006 rok 5068
     2007 rok 15611
     2008 rok 17883
     2009 rok 8784
     2010 rok 8719
     2011 rok 1591
     2012 rok 2895
     2013 rok 3057
     2014 rok 6051
     2015 rok 7670
     2016 rok 2746
     2017 rok 264
    ›    Kierownictwo 157
    ›    Statut 106
    ›    Regulamin 96
    ›    Struktura organizacyjna 127
    ›    Ewidencje i rejestry 103
    ›    Majątek 99
    ›    Dokumentacje kontroli 114
    ›    Budżet i inwestycje 102
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 121
    ›    Procedury 111
     Ośrodek Pomocy Społecznej 207
    ›    Kontakt 167
    ›    Kierownictwo 134
    ›    Statut 109
    ›    Regulamin 89
    ›    Struktura organizacyjna 115
    ›    Ewidencje i rejestry 99
    ›    Majątek 114
    ›    Dokumentacje kontroli 118
    ›    Budżet i inwestycje 102
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 124
    ›    Procedury 103
    ›    Kontakt 128
    ›    Kierownictwo 108
    ›    Statut 94
    ›    Regulamin 84
    ›    Struktura organizacyjna 100
    ›    Ewidencje i rejestry 101
    ›    Majątek 84
    ›    Dokumentacje kontroli 98
    ›    Budżet i inwestycje 95
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 90
    ›    Procedury 90
    ›    Kontakt 109
    ›    Kierownictwo 116
    ›    Statut 93
    ›    Regulamin 84
    ›    Struktura organizacyjna 110
    ›    Ewidencje i rejestry 97
    ›    Majątek 92
    ›    Dokumentacje kontroli 100
    ›    Budżet i inwestycje 86
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 119
    ›    Procedury 113
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 20881
     2010 rok 1752
     2011 rok 3028
     2012 rok 4322
     2013 rok 3258
     2015 rok 967
     2016 rok 2877
     2017 rok 1070
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 8383
     2011 rok 2808
     2012 rok 2234
     2013 rok 2104
     2014 rok 1333
     2015 rok 447
     2016 rok 1407
     2017 rok 835
   Przetargi na dzierżawę nieruchomości 3317
     2011 rok 1201
     2013 rok 1070
     2015 rok 5502
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 2358
     2013 rok 1740
     2014 rok 728
     2016 rok 756
     2017 rok 44
   Ogłoszenia o konkursach 12058
     2008 rok 4249
     2009 rok 10456
     2010 rok 6909
     2011 rok 3000
     2012 rok 3110
     2013 rok 3642
     2014 rok 4452
     2015 rok 5319
     2016 rok 1190
     2017 rok 3663
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 3873
     2010 rok 1379
     2011 rok 1121
     2012 rok 1279
     2013 rok 1008
     2014 rok 652
     2015 rok 472
     2016 rok 534
     2017 rok 41
   Projekty do konsultacji 2161
     2011 rok 1170
     2013 rok 633
     2014 rok 940
     2015 rok 456
     2016 rok 117
     2017 rok 19
   Oferty na realizację zadań publicznych 4930
     2011 rok 2538
     2012 rok 3827
     2013 rok 4914
     2014 rok 5713
     2015 rok 1310
     2016 rok 673
     2017 rok 54
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2010
    ›    2013 rok 1460
    ›    2014 rok 698
    ›    2015 rok 574
     Sprawozdania 207
    ›    2016 rok 225
    ›    2017 rok 74
     Roczne programy współpracy 190
    ›    2015 rok 201
    ›    2016 rok 70
   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) 1300
    ›    2015 rok 716
     Przepisy prawne 270
    ›    2016 rok 163
     Protokoły z zebrań 378
    ›    2015 rok 401
    ›    2016 rok 221
     Sprawozdania i oświadczenia 189
    ›    2015 rok 229
    ›    2016 rok 193
   Zadania Publiczne w Ramach Inicjatywy Lokalnej 868
     2015 rok 251
    ›    Przepisy prawne 354
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 456
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 309
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 268
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 487
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 274
   Aukcje dotyczące sprzedaży majątku ruchomego 612
     2016 rok 502
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 566
     2016 rok 263
     Infrastruktura 430
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 192
    ›    Stan elektryfikacji 175
    ›    Stan telefonizacji 195
    ›    Stan gospodarki komunalnej 198
    ›    Drogi 233
     Oferty 7909
     Rejestr skarg i wniosków 186
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 186
   Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r 4136
     Strona informująca o PSR2010 967
   Zawiadomienia o zakończeniu postępowania 368
    ›    pliki na serwerze 155
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3240
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3158
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 13340