Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1564063
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ291275
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 291275
   Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi 9814
   Godziny urzędowania 11582
   Oświadczenia Majątkowe 19307
     Pozostali Pracownicy 13060
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1592
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 2268
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 643
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1695
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 847
     Radni Rady Gminy 7139
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 1211
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 1070
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1567
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1186
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1089
     Wójt Gminy Gruta 5628
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 1033
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1176
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1453
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 972
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 821
     Przewodniący Rady Gminy 3104
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 682
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 700
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 736
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 357
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 275
     Skarbnik Gminy Gruta 3072
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 769
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 434
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 357
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 462
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 578
     Zastępca Wójta 764
    ›    Oświadczenie za 2018 rok 769
    ›    Oświadczenia za 2019 rok 94
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 3133
   Struktura organizacyjna 11995
   RODO 510
   Raport o stanie Gminy Gruta 238
   Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP oraz witryny Gmina Gruta 11
Organy
   Wójt Gminy 13330
     Skargi i wnioski 1800
   Sekretarz 8022
   Skarbnik 8273
   Rada Gminy 14921
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 896
    ›    2015 rok 633
    ›    2019 rok 85
     Sesje 4473
    ›    Najbliższa sesja 6913
    ›    Archiwum Sesji 276
    ›    Najbliższa Komisja 118
   Sołectwa 7569
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1147
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1085
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1069
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1039
     Komisja Rewizyjna 1032
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 1016
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 438
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 568
    ›    Wydział Organizacyjny 392
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 385
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 429
    ›    Wydział Prawny 409
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 390
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 437
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 499
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 410
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 343
    ›    Wydział Lokalowy 355
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 408
    ›    Wydział Edukacji 402
    ›    Straż Miejska 402
    ›    Referat Księgowości 422
    ›    Referat Podatków 339
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 434
    ›    Referat Drogownictwa 350
    ›    Referat Informatyki 335
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 415
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 399
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 452
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji 12471
   Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy 18308
Prawo Lokalne
   Statut 8320
   Budżet 9144
    ›    Rok 2006 1801
    ›    Rok 2007 1150
    ›    Rok 2005 867
     Budżet 3842
    ›    Rok 2003 1144
    ›    Rok 2006 1405
    ›    Rok 2005 1054
    ›    Rok 2007 1441
    ›    Rok 2008 1285
    ›    Rok 2009 1174
    ›    Rok 2010 1280
    ›    Rok 2011 1253
    ›    Rok 2012 1191
    ›    Rok 2013 939
    ›    Rok 2014 1221
    ›    Rok 2015 967
    ›    Rok 2016 1000
    ›    Rok 2017 583
    ›    Rok 2018 529
    ›    Rok 2019 256
    ›    Rok 2008 843
    ›    2003 rok 1430
     Informacje Wójta Gminy z wykonania budżetu 2933
    ›    2004 rok 993
    ›    2005 rok 1062
    ›    2006 rok 1058
    ›    2007 rok 1099
    ›    2008 rok 1317
    ›    2012 rok 1903
    ›    2009 rok 1233
    ›    2010 rok 1169
    ›    2011 rok 776
    ›    2013 rok 1235
    ›    2014 rok 956
    ›    2015 rok 1037
    ›    2016 rok 667
    ›    2017 rok 418
    ›    2018 rok 318
    ›    2019 rok 76
    ›    2020 rok 30
     Sprawozdania finansowe 116
    ›    2018 rok 101
    ›    2019 rok 111
     Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu 1875
    ›    2012 rok 1117
    ›    2013 rok 1291
    ›    2011 rok 997
    ›    2014 rok 1228
    ›    2015 rok 1181
    ›    2016 rok 797
    ›    2017 rok 374
    ›    2018 rok 384
    ›    2019 rok 106
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 680
    ›    2014 rok 365
    ›    2015 rok 507
    ›    2016 rok 479
    ›    2017 rok 533
    ›    2018 rok 305
    ›    2019 rok 158
   Uchwały 13104
     Rok 2001 1841
     Rok 2002 1585
     Rok 2003 15283
     Rok 2005 7960
     Rok 2006 20244
     Rok 2007 20035
     Rok 2008 19882
     Rok 2009 11110
     Rok 2010 12148
     Rok 2011 11328
     Rok 2012 13248
     Rok 2013 10799
     Rok 2014 7714
     Rok 2015 6310
     Rok 2016 1866
     Rok 2017 1093
     Rok 2018 1396
     Rok 2019 918
     Rok 2020 52
   Zarządzenia Wójta Gminy 10265
     2007 rok 1101
     2008 rok 815
     2009 rok 856
     2010 rok 935
     2011 rok 7030
     2012 rok 1709
     2013 rok 6856
     2014 rok 6353
     2015 rok 13581
     2016 rok 2859
     2017 rok 1148
     2018 rok 1301
     2019 rok 2178
     2020 rok 554
   Podatki i opłaty lokalne 6485
     Komunikaty 496
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 2109
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 2728
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 3872
     Interpretacje indywidualne 494
    ›    2017 rok 542
   Strategia rozwoju 8100
     Strategia rozwoju 1745
     Protokół z kontroli kompleksowej 455
     Wystąpienie pokontrolne 306
     Odpowiedź 358
     Protokół z kontroli sprawdzającej 339
   Zagospodarowanie przestrzenne 7890
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9859
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1667
    ›    Gołębiewko 954
    ›    Boguszewo 859
    ›    Słup 1154
    ›    Wiktorowo I 836
    ›    Wiktorowo II 701
    ›    Pokrzywno 1056
    ›    Gruta 1235
    ›    Annowo 1461
    ›    2018 rok 243
    ›    2019 rok 124
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1652
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1539
   Ochrona Środowiska 7257
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2616
     Informacje Wójta Gminy Gruta 8396
     Program Ochrony Środowiska 6688
     Zawiadomienia i obwieszczenia 12574
     Wzory wniosków 1630
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1190
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1189
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1138
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 483
     Referendum 6 września 2015 1454
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1904
     2017 rok 9764
     2018 rok 661
     2019 rok 474
     2020 rok 139
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 34071
     Archiwum 2016 rok 30610
     Archiwum 2017 rok 20641
     Archiwum 2018 rok 33199
     Archiwum 2019 rok 15025
     2020 rok 987
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 10370
     Archiwum 2016 rok 41543
     Archiwum 2017 rok 34956
     Archiwum 2018 rok 32315
     Archiwum 2019 rok 23968
     2020 rok 2371
   Platforma Zakupowa 694
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 14380
   Jednostki Pomocnicze 3389
   Jednostki Nadzorowane 4347
   Rejestr Instytucji Kultury 2694
   Gminne Organizacje Pozarządowe 2238
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4157
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3857
   Akty Prawne 4327
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2691
     Wystąpienia pokontrolne 1405
    ›    Rok 2012 635
    ›    Rok 2013 1645
    ›    Rok 2019 153
     Dokumentacja kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 208
   Kontrole wewnętrzne 2015
Wybory
   Wybory Samorządowe 10421
     2006 rok 6385
     2010 rok 12958
     2014 rok 7141
     2018 rok 3320
   Wybory do Sejmu i Senatu 3713
     2007 rok 2947
     2011 rok 5866
     2015 rok 1450
     2019 rok 319
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 3295
     Rok 2009 4280
     Rok 2014 3474
     Rok 2019 226
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2780
     2010 rok 5696
     2015 rok 1909
     2020 rok 8
   Wybory uzupełniające 2574
     Rok 2011 5489
     Rok 2012 4985
Petycje
   Podstawy prawne 51
   Złożone 124
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 3478
     Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji 3262
     Referat finansowy - wymiar podatków 1278
     Ewidencja Ludności 3298
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1227
Fundusze Europejskie
   ZPORR 4290
   Dotacje na kolektory słoneczne 4272
     Małżeństwa, narodziny, zgony 421
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 441
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 408
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 330
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 392
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 399
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 312
     Dowody osobiste 353
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 308
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 366
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 376
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 376
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 373
     Meldunki 277
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 312
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 317
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 375
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 332
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 372
     Mieszkania 329
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 290
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 344
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 281
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 385
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 244
     Nieruchomości 311
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 339
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 354
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 345
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 307
    ›    Podział nieruchomości 355
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 332
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 352
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 344
     Działalność gospodarcza 313
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 315
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 375
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 282
     Zezwolenia i decyzje 280
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 338
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 338
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 344
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 353
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 345
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 284
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 492
     Zaświadczenia 307
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 791
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 395
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 334
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 313
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 354
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 327
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2990
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 3202
Inne
     Lokalna Strategia Rozwoju 1581
     Ogłoszenia 1725
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 11423
     2020 rok 93
    ›    Kierownictwo 306
    ›    Statut 291
    ›    Regulamin 220
    ›    Struktura organizacyjna 323
    ›    Ewidencje i rejestry 229
    ›    Majątek 275
    ›    Dokumentacje kontroli 287
    ›    Budżet i inwestycje 241
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 306
    ›    Procedury 259
     Ośrodek Pomocy Społecznej 354
    ›    Kontakt 302
    ›    Kierownictwo 325
    ›    Statut 260
    ›    Regulamin 230
    ›    Struktura organizacyjna 253
    ›    Ewidencje i rejestry 270
    ›    Majątek 318
    ›    Dokumentacje kontroli 330
    ›    Budżet i inwestycje 301
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 344
    ›    Procedury 270
    ›    Kontakt 269
    ›    Kierownictwo 272
    ›    Statut 261
    ›    Regulamin 251
    ›    Struktura organizacyjna 268
    ›    Ewidencje i rejestry 263
    ›    Majątek 213
    ›    Dokumentacje kontroli 226
    ›    Budżet i inwestycje 264
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 217
    ›    Procedury 254
    ›    Kontakt 263
    ›    Kierownictwo 234
    ›    Statut 226
    ›    Regulamin 235
    ›    Struktura organizacyjna 288
    ›    Ewidencje i rejestry 241
    ›    Majątek 208
    ›    Dokumentacje kontroli 286
    ›    Budżet i inwestycje 206
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 283
    ›    Procedury 287
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz pozostałe kierownicze jednostek podległych 28538
     2020 rok 597
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 12227
     2020 rok 401
     2011 rok 1285
     2013 rok 1164
     2015 rok 9917
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 3351
     2019 rok 640
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 4961
     2011 rok 1279
     2013 rok 734
     2014 rok 1120
     2015 rok 620
     2016 rok 293
     2017 rok 165
     2018 rok 71
   Oferty na realizację zadań publicznych 5545
     2019 rok 309
     2020 rok 41
     2018 rok 191
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2500
     Sprawozdania 378
    ›    2019 rok 164
     Roczne programy współpracy 330
    ›    2019 rok 19
    ›    2015 rok 971
     Przepisy prawne 384
    ›    2016 rok 306
     Protokoły z zebrań 506
    ›    2015 rok 588
    ›    2016 rok 443
     Sprawozdania i oświadczenia 317
    ›    2015 rok 407
    ›    2016 rok 392
     2015 rok 385
    ›    Przepisy prawne 608
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 720
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 627
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 463
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 780
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 485
     2016 rok 737
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 903
     2016 rok 478
     Infrastruktura 556
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 322
    ›    Stan elektryfikacji 326
    ›    Stan telefonizacji 333
    ›    Stan gospodarki komunalnej 325
    ›    Drogi 489
     Oferty 7983
     Rejestr skarg i wniosków 296
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 275
     Strona informująca o PSR2010 1056
    ›    pliki na serwerze 309
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3583
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3496
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 19289
Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna RODO 489