Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1480154
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ215646
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 215646
   Redakcja Biuletynu 7287
   Godziny urzędowania 10171
   Organizacja urzędu 16862
   Aktualne ogłoszenia 16013
   Oświadczenia Majątkowe 14139
     Pozostali Pracownicy 10870
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 3117
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 4051
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 1595
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1025
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 1159
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1071
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1112
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1339
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 1073
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 967
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1272
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1671
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 121
     Radni Rady Gminy 5167
    ›    Oświadczenia za 2005 rok 4006
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 30.04.2006r 6440
    ›    Oświadczenia kadencyjne 2293
    ›    Oświadczenia za 2006 rok 1529
    ›    Oświadczenia za 2007 rok 1435
    ›    Oświadczenia za 2008 rok 999
    ›    Oświadczenia za 2009 rok 991
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 10.09.2010r. 1032
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 2 grudnia 2010r 905
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 30 kwietnia 2010r 930
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 27 czerwca 2010r 819
    ›    Oświadczenia za 2011 rok 1002
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 759
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 772
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 787
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 697
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1063
     Wójt Gminy Gruta 3985
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 859
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 1271
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 1337
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 1079
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 893
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 843
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 804
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 836
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 967
     Przewodniący Rady Gminy 2402
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 648
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 885
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 777
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 715
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 507
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 448
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 501
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 451
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 397
     Skarbnik Gminy Gruta 2312
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 496
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 490
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 487
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 510
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 529
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 451
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 559
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 796
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 690
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 652
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 808
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 483
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 147
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 64
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 2686
   Struktura organizacyjna 10454
Organy
   Wójt Gminy 12097
     Obwieszczenia i zawiadomienia 15638
     Skargi i wnioski 1106
   Sekretarz 7146
   Skarbnik 7503
   Rada Gminy 12874
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 531
    ›    2015 rok 434
     Sesje 3447
    ›    Najbliższa sesja 5650
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2003 4705
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2004r. 4788
   Sołectwa 6355
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1010
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 911
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 958
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 881
     Komisja Rewizyjna 920
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 853
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 274
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 355
    ›    Wydział Organizacyjny 242
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 222
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 241
    ›    Wydział Prawny 218
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 218
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 242
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 243
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 213
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 190
    ›    Wydział Lokalowy 180
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 218
    ›    Wydział Edukacji 239
    ›    Straż Miejska 209
    ›    Referat Księgowości 246
    ›    Referat Podatków 162
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 250
    ›    Referat Drogownictwa 173
    ›    Referat Informatyki 147
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 203
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 280
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 286
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka i Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego - podlegające publikacji 7530
Prawo Lokalne
   Statut 7371
   Budżet 7576
    ›    Rok 2006 1608
    ›    Rok 2007 961
    ›    Rok 2005 676
     Budżet 3182
    ›    Rok 2003 930
    ›    Rok 2006 1206
    ›    Rok 2005 855
    ›    Rok 2007 1208
    ›    Rok 2008 1097
    ›    Rok 2009 963
    ›    Rok 2010 1106
    ›    Rok 2011 1023
    ›    Rok 2012 1019
    ›    Rok 2013 781
    ›    Rok 2014 960
    ›    Rok 2015 754
    ›    Rok 2016 663
    ›    Rok 2017 235
    ›    Rok 2008 622
    ›    2003 rok 1197
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2310
    ›    2004 rok 784
    ›    2005 rok 860
    ›    2006 rok 854
    ›    2007 rok 901
    ›    2008 rok 1118
    ›    2012 rok 1686
    ›    2009 rok 1014
    ›    2010 rok 955
    ›    2011 rok 546
    ›    2013 rok 1012
    ›    2014 rok 713
    ›    2015 rok 759
    ›    2016 rok 329
    ›    2017 rok 74
      Informacje z wykonania budżetu 1334
    ›    2012 rok 958
    ›    2013 rok 1134
    ›    2011 rok 835
    ›    2014 rok 1057
    ›    2015 rok 992
    ›    2016 rok 511
    ›    2017 rok 74
     Opinie RIO 346
    ›    2014 rok 168
    ›    2015 rok 257
    ›    2016 rok 236
    ›    2017 rok 184
   Uchwały 10489
     Rok 2001 1631
     Rok 2002 1447
     Rok 2003 14547
     Rok 2005 7740
     Rok 2006 19612
     Rok 2007 19774
     Rok 2008 19658
     Rok 2009 10897
     Rok 2010 11942
     Rok 2011 10998
     Rok 2012 12918
     Rok 2013 10463
     Rok 2014 7382
     Rok 2015 5892
     Rok 2016 1411
     Rok 2017 394
   Zarządzenia Wójta Gminy 5982
     2007 rok 885
     2008 rok 645
     2009 rok 657
     2010 rok 750
     2011 rok 6690
     2012 rok 1492
     2013 rok 6635
     2014 rok 6076
     2015 rok 9343
     2016 rok 2390
     2017 rok 316
   Podatki i opłaty lokalne 5412
     Komunikaty 143
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1891
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 1755
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 2128
     Interpretacje indywidualne 252
    ›    2017 rok 276
   Strategia rozwoju 7635
     Strategia rozwoju 1630
     Protokół z kontroli kompleksowej 315
     Wystąpienie pokontrolne 202
     Odpowiedź 240
     Protokół z kontroli sprawdzającej 225
   Zagospodarowanie przestrzenne 6921
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9253
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1066
    ›    Gołębiewko 704
    ›    Boguszewo 595
    ›    Słup 792
    ›    Wiktorowo I 624
    ›    Wiktorowo II 537
    ›    Pokrzywno 734
    ›    Gruta 779
    ›    Annowo 572
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1158
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1178
   Ochrona Środowiska 6804
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2464
     Informacje Wójta Gminy Gruta 7668
     Program Ochrony Środowiska 6383
     Zawiadomienia i obwieszczenia 11716
     Wzory wniosków 1482
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1040
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1016
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 994
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 282
   Wybory Samorządowe 6977
     2006 rok 6148
     2010 rok 12752
     2014 rok 6780
   Wybory do Sejmu i Senatu 3087
     2007 rok 2802
     2011 rok 5721
     2015 rok 1238
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2731
     Rok 2009 4099
     Rok 2014 3265
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2398
     2010 rok 5569
     2015 rok 1709
   Wybory uzupełniające 2259
     Rok 2011 5290
     Rok 2012 4789
   Referendum 735
     Referendum 6 września 2015 1271
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 529
     2017 rok 2591
     Rok 2015 33930
     Rok 2014 8397
     Rok 2013 15487
     Rok 2012 13185
     Rok 2011 11344
     2013 rok 6841
     2014 rok 3145
     2015 rok 7928
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 3445
     Archiwum 2016 rok 9770
     2017 rok 5006
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 3716
     Archiwum 2016 rok 20617
     2017 rok 11095
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 12877
   Jednostki Pomocnicze 2640
   Jednostki Nadzorowane 3554
   Rejestr Instytucji Kultury 2164
   Gminne Organizacje Pozarządowe 1750
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3728
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3471
   Akty Prawne 3965
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2042
     Wystąpienia pokontrolne 1044
    ›    Rok 2012 475
    ›    Rok 2013 1317
   Kontrole wewnętrzne 1567
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 2681
     Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony środowiska 2525
     Referat finansowy - wymiar podatków 785
     Referat Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności 2132
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 974
Fundusze Europejskie
   ZPORR 3955
   Dotacje na kolektory słoneczne 3891
     Małżeństwa, narodziny, zgony 218
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 225
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 204
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 163
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 180
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 189
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 151
     Dowody osobiste 213
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 142
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 162
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 173
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 179
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 181
     Meldunki 175
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 157
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 154
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 176
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 156
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 168
     Mieszkania 191
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 148
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 172
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 132
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 164
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 113
     Nieruchomości 168
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 172
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 157
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 153
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 146
    ›    Podział nieruchomości 154
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 164
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 156
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 144
     Działalność gospodarcza 173
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 193
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 173
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 153
     Zezwolenia i decyzje 174
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 142
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 152
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 142
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 158
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 149
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 133
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 197
     Zaświadczenia 177
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 309
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 170
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 160
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 152
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 154
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 161
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2609
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 2846
Inne
   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gruta 1707
   Lokalna Grupa Działania Wieczno 2763
     Lokalna Strategia Rozwoju 1486
     Ogłoszenia 1564
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 9776
     2006 rok 5081
     2007 rok 15632
     2008 rok 17903
     2009 rok 8803
     2010 rok 8738
     2011 rok 1598
     2012 rok 2919
     2013 rok 3085
     2014 rok 6089
     2015 rok 8005
     2016 rok 2804
     2017 rok 397
    ›    Kierownictwo 166
    ›    Statut 124
    ›    Regulamin 102
    ›    Struktura organizacyjna 145
    ›    Ewidencje i rejestry 108
    ›    Majątek 112
    ›    Dokumentacje kontroli 126
    ›    Budżet i inwestycje 108
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 134
    ›    Procedury 120
     Ośrodek Pomocy Społecznej 221
    ›    Kontakt 176
    ›    Kierownictwo 153
    ›    Statut 129
    ›    Regulamin 102
    ›    Struktura organizacyjna 123
    ›    Ewidencje i rejestry 110
    ›    Majątek 132
    ›    Dokumentacje kontroli 139
    ›    Budżet i inwestycje 122
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 150
    ›    Procedury 120
    ›    Kontakt 139
    ›    Kierownictwo 119
    ›    Statut 111
    ›    Regulamin 88
    ›    Struktura organizacyjna 108
    ›    Ewidencje i rejestry 112
    ›    Majątek 90
    ›    Dokumentacje kontroli 107
    ›    Budżet i inwestycje 106
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 96
    ›    Procedury 101
    ›    Kontakt 116
    ›    Kierownictwo 125
    ›    Statut 102
    ›    Regulamin 90
    ›    Struktura organizacyjna 124
    ›    Ewidencje i rejestry 101
    ›    Majątek 98
    ›    Dokumentacje kontroli 114
    ›    Budżet i inwestycje 93
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 127
    ›    Procedury 130
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 21309
     2010 rok 1762
     2011 rok 3038
     2012 rok 4329
     2013 rok 3266
     2015 rok 983
     2016 rok 2905
     2017 rok 1471
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 8447
     2011 rok 2816
     2012 rok 2239
     2013 rok 2110
     2014 rok 1345
     2015 rok 457
     2016 rok 1422
     2017 rok 924
   Przetargi na dzierżawę nieruchomości 3385
     2011 rok 1207
     2013 rok 1075
     2015 rok 5829
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 2384
     2013 rok 1750
     2014 rok 738
     2016 rok 775
     2017 rok 56
   Ogłoszenia o konkursach 12125
     2008 rok 4260
     2009 rok 10496
     2010 rok 6916
     2011 rok 3011
     2012 rok 3124
     2013 rok 3647
     2014 rok 4457
     2015 rok 5622
     2016 rok 1214
     2017 rok 5470
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 3903
     2010 rok 1388
     2011 rok 1134
     2012 rok 1288
     2013 rok 1017
     2014 rok 659
     2015 rok 484
     2016 rok 552
     2017 rok 58
   Projekty do konsultacji 2188
     2011 rok 1177
     2013 rok 638
     2014 rok 960
     2015 rok 478
     2016 rok 132
     2017 rok 34
   Oferty na realizację zadań publicznych 4976
     2011 rok 2543
     2012 rok 3849
     2013 rok 4935
     2014 rok 5733
     2015 rok 1339
     2016 rok 699
     2017 rok 112
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2036
    ›    2013 rok 1479
    ›    2014 rok 718
    ›    2015 rok 594
     Sprawozdania 216
    ›    2016 rok 246
    ›    2017 rok 101
     Roczne programy współpracy 202
    ›    2015 rok 214
    ›    2016 rok 86
    ›    2017 rok 5
   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) 1330
    ›    2015 rok 753
     Przepisy prawne 280
    ›    2016 rok 170
     Protokoły z zebrań 385
    ›    2015 rok 419
    ›    2016 rok 249
     Sprawozdania i oświadczenia 199
    ›    2015 rok 242
    ›    2016 rok 216
   Zadania Publiczne w Ramach Inicjatywy Lokalnej 900
     2015 rok 262
    ›    Przepisy prawne 389
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 481
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 339
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 293
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 522
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 299
   Aukcje dotyczące sprzedaży majątku ruchomego 643
     2016 rok 523
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 595
     2016 rok 289
     Infrastruktura 443
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 199
    ›    Stan elektryfikacji 183
    ›    Stan telefonizacji 203
    ›    Stan gospodarki komunalnej 205
    ›    Drogi 250
     Oferty 7913
     Rejestr skarg i wniosków 196
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 198
   Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r 4161
     Strona informująca o PSR2010 973
   Zawiadomienia o zakończeniu postępowania 409
    ›    pliki na serwerze 161
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3267
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3184
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 13755