Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1642705
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ244184
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 244184
   Redakcja Biuletynu 7551
   Godziny urzędowania 10606
   Organizacja urzędu 17490
   Aktualne ogłoszenia 18445
   Oświadczenia Majątkowe 15312
     Pozostali Pracownicy 11531
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1228
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1469
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 1159
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1056
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1390
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1910
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 409
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 291
     Radni Rady Gminy 5646
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 10.09.2010r. 1137
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 2 grudnia 2010r 1052
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 30 kwietnia 2010r 1038
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 27 czerwca 2010r 899
    ›    Oświadczenia za 2011 rok 1076
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 838
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 902
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 923
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 829
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1393
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 202
     Wójt Gminy Gruta 4338
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 1445
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 1159
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 966
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 914
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 909
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 989
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1280
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 202
     Przewodniący Rady Gminy 2544
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 867
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 769
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 565
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 506
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 565
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 555
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 621
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 59
     Skarbnik Gminy Gruta 2496
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 894
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 783
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 715
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 866
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 641
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 301
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 227
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 55
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 2883
   Struktura organizacyjna 10959
   RODO 104
Organy
   Wójt Gminy 12464
     Obwieszczenia i zawiadomienia 16587
     Skargi i wnioski 1323
   Sekretarz 7414
   Skarbnik 7730
   Rada Gminy 13423
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 612
    ›    2015 rok 516
     Sesje 3651
    ›    Najbliższa sesja 5962
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2003 4810
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2004r. 4920
   Sołectwa 6713
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1053
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 976
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 998
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 939
     Komisja Rewizyjna 958
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 912
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 343
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 460
    ›    Wydział Organizacyjny 305
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 283
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 329
    ›    Wydział Prawny 314
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 303
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 341
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 339
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 316
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 248
    ›    Wydział Lokalowy 268
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 311
    ›    Wydział Edukacji 307
    ›    Straż Miejska 305
    ›    Referat Księgowości 333
    ›    Referat Podatków 246
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 341
    ›    Referat Drogownictwa 257
    ›    Referat Informatyki 243
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 285
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 342
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 371
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji 9359
Prawo Lokalne
   Statut 7640
   Budżet 8180
    ›    Rok 2006 1699
    ›    Rok 2007 1051
    ›    Rok 2005 771
     Budżet 3368
    ›    Rok 2003 1025
    ›    Rok 2006 1307
    ›    Rok 2005 914
    ›    Rok 2007 1316
    ›    Rok 2008 1162
    ›    Rok 2009 1062
    ›    Rok 2010 1176
    ›    Rok 2011 1136
    ›    Rok 2012 1076
    ›    Rok 2013 835
    ›    Rok 2014 1093
    ›    Rok 2015 850
    ›    Rok 2016 843
    ›    Rok 2017 437
    ›    Rok 2018 183
    ›    Rok 2008 731
    ›    2003 rok 1317
     Informacje Wójta Gminy z wykonania budżetu 2611
    ›    2004 rok 887
    ›    2005 rok 967
    ›    2006 rok 959
    ›    2007 rok 1001
    ›    2008 rok 1220
    ›    2012 rok 1796
    ›    2009 rok 1123
    ›    2010 rok 1048
    ›    2011 rok 656
    ›    2013 rok 1127
    ›    2014 rok 834
    ›    2015 rok 918
    ›    2016 rok 518
    ›    2017 rok 252
    ›    2018 rok 141
     Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu 1557
    ›    2012 rok 1013
    ›    2013 rok 1197
    ›    2011 rok 895
    ›    2014 rok 1126
    ›    2015 rok 1050
    ›    2016 rok 679
    ›    2017 rok 218
    ›    2018 rok 143
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 479
    ›    2014 rok 230
    ›    2015 rok 363
    ›    2016 rok 341
    ›    2017 rok 400
    ›    2018 rok 111
   Uchwały 11169
     Rok 2001 1689
     Rok 2002 1496
     Rok 2003 14768
     Rok 2005 7813
     Rok 2006 19809
     Rok 2007 19871
     Rok 2008 19752
     Rok 2009 10986
     Rok 2010 12015
     Rok 2011 11149
     Rok 2012 13064
     Rok 2013 10588
     Rok 2014 7516
     Rok 2015 6051
     Rok 2016 1610
     Rok 2017 710
     Rok 2018 321
   Zarządzenia Wójta Gminy 6854
     2007 rok 979
     2008 rok 716
     2009 rok 745
     2010 rok 824
     2011 rok 6881
     2012 rok 1596
     2013 rok 6725
     2014 rok 6215
     2015 rok 10922
     2016 rok 2589
     2017 rok 773
     2018 rok 459
   Podatki i opłaty lokalne 5648
     Komunikaty 239
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1942
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 1888
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 2534
     Interpretacje indywidualne 367
    ›    2017 rok 389
   Strategia rozwoju 7788
     Strategia rozwoju 1672
     Protokół z kontroli kompleksowej 398
     Wystąpienie pokontrolne 248
     Odpowiedź 305
     Protokół z kontroli sprawdzającej 288
   Zagospodarowanie przestrzenne 7166
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9453
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1178
    ›    Gołębiewko 810
    ›    Boguszewo 681
    ›    Słup 924
    ›    Wiktorowo I 692
    ›    Wiktorowo II 597
    ›    Pokrzywno 854
    ›    Gruta 936
    ›    Annowo 669
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1290
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1268
   Ochrona Środowiska 6989
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2517
     Informacje Wójta Gminy Gruta 8103
     Program Ochrony Środowiska 6482
     Zawiadomienia i obwieszczenia 12174
     Wzory wniosków 1531
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1098
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1083
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1043
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 383
   Wybory Samorządowe 7220
     2006 rok 6225
     2010 rok 12829
     2014 rok 6921
     2018 rok 72
   Wybory do Sejmu i Senatu 3222
     2007 rok 2854
     2011 rok 5795
     2015 rok 1334
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2852
     Rok 2009 4180
     Rok 2014 3354
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2515
     2010 rok 5610
     2015 rok 1808
   Wybory uzupełniające 2385
     Rok 2011 5375
     Rok 2012 4887
   Referendum 878
     Referendum 6 września 2015 1367
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1023
     2017 rok 4958
     2018 rok 356
     Rok 2015 45918
     Rok 2014 8546
     Rok 2013 15598
     2013 rok 6932
     2014 rok 3248
     2015 rok 9456
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 18464
     Archiwum 2016 rok 18621
     Archiwum 2017 rok 15583
     2018 rok 17362
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 5709
     Archiwum 2016 rok 29677
     Archiwum 2017 rok 24918
     2018 rok 15513
   Platforma Zakupowa 86
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 13457
   Jednostki Pomocnicze 2921
   Jednostki Nadzorowane 3830
   Rejestr Instytucji Kultury 2346
   Gminne Organizacje Pozarządowe 1930
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3898
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3635
   Akty Prawne 4097
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2286
     Wystąpienia pokontrolne 1174
    ›    Rok 2012 541
    ›    Rok 2013 1459
     Dokumentacja kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 24
   Kontrole wewnętrzne 1746
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 2981
     Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony środowiska 2766
     Referat finansowy - wymiar podatków 896
     Referat Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności 2296
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1053
Fundusze Europejskie
   ZPORR 4111
   Dotacje na kolektory słoneczne 4044
     Małżeństwa, narodziny, zgony 313
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 315
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 325
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 246
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 311
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 311
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 233
     Dowody osobiste 272
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 221
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 287
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 288
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 284
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 291
     Meldunki 224
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 216
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 235
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 287
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 255
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 283
     Mieszkania 251
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 209
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 264
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 179
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 247
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 165
     Nieruchomości 250
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 259
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 271
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 263
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 219
    ›    Podział nieruchomości 272
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 250
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 270
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 257
     Działalność gospodarcza 220
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 233
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 293
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 195
     Zezwolenia i decyzje 223
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 253
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 245
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 257
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 269
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 268
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 204
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 341
     Zaświadczenia 247
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 453
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 261
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 246
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 223
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 255
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 243
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2745
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 2995
Inne
   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gruta 1842
   Lokalna Grupa Działania Wieczno 2881
     Lokalna Strategia Rozwoju 1522
     Ogłoszenia 1649
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 10286
     2006 rok 5123
     2007 rok 15694
     2008 rok 17968
     2009 rok 8876
     2010 rok 8806
     2011 rok 1641
     2012 rok 3013
     2013 rok 3175
     2014 rok 6194
     2015 rok 9540
     2016 rok 2910
     2017 rok 793
     2018 rok 322
    ›    Kierownictwo 218
    ›    Statut 209
    ›    Regulamin 142
    ›    Struktura organizacyjna 233
    ›    Ewidencje i rejestry 150
    ›    Majątek 190
    ›    Dokumentacje kontroli 209
    ›    Budżet i inwestycje 155
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 217
    ›    Procedury 180
     Ośrodek Pomocy Społecznej 283
    ›    Kontakt 219
    ›    Kierownictwo 240
    ›    Statut 181
    ›    Regulamin 146
    ›    Struktura organizacyjna 173
    ›    Ewidencje i rejestry 188
    ›    Majątek 237
    ›    Dokumentacje kontroli 258
    ›    Budżet i inwestycje 224
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 263
    ›    Procedury 198
    ›    Kontakt 195
    ›    Kierownictwo 204
    ›    Statut 191
    ›    Regulamin 175
    ›    Struktura organizacyjna 197
    ›    Ewidencje i rejestry 193
    ›    Majątek 139
    ›    Dokumentacje kontroli 158
    ›    Budżet i inwestycje 189
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 143
    ›    Procedury 184
    ›    Kontakt 182
    ›    Kierownictwo 165
    ›    Statut 150
    ›    Regulamin 163
    ›    Struktura organizacyjna 208
    ›    Ewidencje i rejestry 154
    ›    Majątek 137
    ›    Dokumentacje kontroli 205
    ›    Budżet i inwestycje 135
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 211
    ›    Procedury 220
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 22978
     2010 rok 1838
     2011 rok 3083
     2012 rok 4376
     2013 rok 3323
     2015 rok 1061
     2016 rok 3077
     2017 rok 2018
     2018 rok 1036
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 8937
     2011 rok 2859
     2012 rok 2285
     2013 rok 2154
     2014 rok 1400
     2015 rok 530
     2016 rok 1534
     2017 rok 1207
     2018 rok 279
   Przetargi na dzierżawę nieruchomości 3676
     2011 rok 1238
     2013 rok 1117
     2015 rok 7356
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 2585
     2013 rok 1800
     2014 rok 783
     2016 rok 877
     2017 rok 120
     2018 rok 36
   Ogłoszenia o konkursach 12588
     2008 rok 4374
     2009 rok 10613
     2010 rok 6962
     2011 rok 3061
     2012 rok 3209
     2013 rok 3685
     2014 rok 4497
     2015 rok 7099
     2016 rok 1291
     2017 rok 12294
     2018 rok 1630
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 4149
     2010 rok 1431
     2011 rok 1176
     2012 rok 1357
     2013 rok 1056
     2014 rok 696
     2015 rok 522
     2016 rok 624
     2017 rok 128
     2018 rok 105
   Projekty do konsultacji 2317
     2011 rok 1213
     2013 rok 671
     2014 rok 1055
     2015 rok 551
     2016 rok 221
     2017 rok 87
   Oferty na realizację zadań publicznych 5233
     2011 rok 2589
     2012 rok 3929
     2013 rok 5022
     2014 rok 5815
     2015 rok 1426
     2016 rok 800
     2017 rok 271
     2018 rok 36
   Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 124
     2018 rok 72
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2212
    ›    2013 rok 1561
    ›    2014 rok 801
    ›    2015 rok 687
     Sprawozdania 271
    ›    2016 rok 332
    ›    2017 rok 241
    ›    2018 rok 40
     Roczne programy współpracy 248
    ›    2015 rok 287
    ›    2016 rok 177
    ›    2017 rok 49
   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) 1501
    ›    2015 rok 890
     Przepisy prawne 318
    ›    2016 rok 222
     Protokoły z zebrań 432
    ›    2015 rok 499
    ›    2016 rok 341
     Sprawozdania i oświadczenia 242
    ›    2015 rok 313
    ›    2016 rok 308
   Zadania Publiczne w Ramach Inicjatywy Lokalnej 1022
     2015 rok 321
    ›    Przepisy prawne 526
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 609
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 490
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 386
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 669
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 400
   Aukcje dotyczące sprzedaży majątku ruchomego 818
     2016 rok 627
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 725
     2016 rok 406
     Infrastruktura 486
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 251
    ›    Stan elektryfikacji 256
    ›    Stan telefonizacji 249
    ›    Stan gospodarki komunalnej 253
    ›    Drogi 359
     Oferty 7943
     Rejestr skarg i wniosków 254
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 235
   Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r 4275
     Strona informująca o PSR2010 1007
   Zawiadomienia o zakończeniu postępowania 561
    ›    pliki na serwerze 233
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3402
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3301
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 15853
Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna RODO 27