Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1745251
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ254063
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 254063
   Redakcja Biuletynu 7654
   Godziny urzędowania 10819
   Organizacja urzędu 17804
   Aktualne ogłoszenia 19606
   Oświadczenia Majątkowe 16066
     Pozostali Pracownicy 11878
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1297
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1514
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 1199
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1095
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1423
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 2029
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 491
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 912
     Radni Rady Gminy 5974
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 10.09.2010r. 1190
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 2 grudnia 2010r 1118
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 30 kwietnia 2010r 1099
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 27 czerwca 2010r 940
    ›    Oświadczenia za 2011 rok 1128
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 881
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 951
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 983
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 904
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1447
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 602
     Wójt Gminy Gruta 4614
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 1494
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 1198
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 1005
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 950
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 942
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1026
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1323
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 481
     Przewodniący Rady Gminy 2681
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 904
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 804
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 595
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 540
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 600
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 588
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 654
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 186
     Skarbnik Gminy Gruta 2638
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 943
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 817
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 750
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 899
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 680
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 334
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 264
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 199
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 2935
   Struktura organizacyjna 11241
   RODO 208
Organy
   Wójt Gminy 12736
     Obwieszczenia i zawiadomienia 16942
     Skargi i wnioski 1404
   Sekretarz 7573
   Skarbnik 7880
   Rada Gminy 13841
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 689
    ›    2015 rok 548
     Sesje 3825
    ›    Najbliższa sesja 6170
    ›    Archiwum Sesji 38
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2003 4865
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2004r. 5004
   Sołectwa 6855
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1078
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1005
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1018
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 967
     Komisja Rewizyjna 977
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 942
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 369
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 490
    ›    Wydział Organizacyjny 332
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 309
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 359
    ›    Wydział Prawny 341
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 329
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 370
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 384
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 343
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 277
    ›    Wydział Lokalowy 294
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 338
    ›    Wydział Edukacji 334
    ›    Straż Miejska 335
    ›    Referat Księgowości 359
    ›    Referat Podatków 273
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 368
    ›    Referat Drogownictwa 286
    ›    Referat Informatyki 271
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 327
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 361
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 399
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji 10067
Prawo Lokalne
   Statut 7807
   Budżet 8428
    ›    Rok 2006 1726
    ›    Rok 2007 1078
    ›    Rok 2005 798
     Budżet 3507
    ›    Rok 2003 1057
    ›    Rok 2006 1335
    ›    Rok 2005 945
    ›    Rok 2007 1344
    ›    Rok 2008 1190
    ›    Rok 2009 1091
    ›    Rok 2010 1202
    ›    Rok 2011 1167
    ›    Rok 2012 1104
    ›    Rok 2013 860
    ›    Rok 2014 1125
    ›    Rok 2015 886
    ›    Rok 2016 896
    ›    Rok 2017 485
    ›    Rok 2018 335
    ›    Rok 2008 760
    ›    2003 rok 1354
     Informacje Wójta Gminy z wykonania budżetu 2711
    ›    2004 rok 917
    ›    2005 rok 995
    ›    2006 rok 986
    ›    2007 rok 1029
    ›    2008 rok 1249
    ›    2012 rok 1828
    ›    2009 rok 1152
    ›    2010 rok 1083
    ›    2011 rok 681
    ›    2013 rok 1155
    ›    2014 rok 872
    ›    2015 rok 952
    ›    2016 rok 558
    ›    2017 rok 308
    ›    2018 rok 198
     Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu 1616
    ›    2012 rok 1040
    ›    2013 rok 1223
    ›    2011 rok 925
    ›    2014 rok 1152
    ›    2015 rok 1096
    ›    2016 rok 707
    ›    2017 rok 266
    ›    2018 rok 212
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 529
    ›    2014 rok 255
    ›    2015 rok 390
    ›    2016 rok 370
    ›    2017 rok 432
    ›    2018 rok 165
   Uchwały 11615
     Rok 2001 1718
     Rok 2002 1520
     Rok 2003 14848
     Rok 2005 7839
     Rok 2006 19888
     Rok 2007 19908
     Rok 2008 19779
     Rok 2009 11008
     Rok 2010 12044
     Rok 2011 11193
     Rok 2012 13101
     Rok 2013 10623
     Rok 2014 7564
     Rok 2015 6104
     Rok 2016 1680
     Rok 2017 847
     Rok 2018 693
   Zarządzenia Wójta Gminy 7464
     2007 rok 1006
     2008 rok 742
     2009 rok 782
     2010 rok 851
     2011 rok 6915
     2012 rok 1621
     2013 rok 6747
     2014 rok 6243
     2015 rok 11500
     2016 rok 2663
     2017 rok 842
     2018 rok 852
   Podatki i opłaty lokalne 5780
     Komunikaty 299
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1968
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 1941
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 2713
     Interpretacje indywidualne 391
    ›    2017 rok 420
   Strategia rozwoju 7868
     Strategia rozwoju 1687
     Protokół z kontroli kompleksowej 413
     Wystąpienie pokontrolne 265
     Odpowiedź 322
     Protokół z kontroli sprawdzającej 302
   Zagospodarowanie przestrzenne 7305
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9548
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1247
    ›    Gołębiewko 847
    ›    Boguszewo 724
    ›    Słup 978
    ›    Wiktorowo I 723
    ›    Wiktorowo II 624
    ›    Pokrzywno 889
    ›    Gruta 972
    ›    Annowo 703
    ›    2018 rok 26
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1364
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1306
   Ochrona Środowiska 7058
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2542
     Informacje Wójta Gminy Gruta 8218
     Program Ochrony Środowiska 6529
     Zawiadomienia i obwieszczenia 12297
     Wzory wniosków 1552
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1117
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1099
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1057
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 403
   Referendum 911
     Referendum 6 września 2015 1387
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1178
     2017 rok 5929
     2018 rok 487
     Rok 2015 50782
     Rok 2014 8562
     Rok 2013 15617
     2013 rok 6946
     2014 rok 3270
     2015 rok 10022
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 26330
     Archiwum 2016 rok 23019
     Archiwum 2017 rok 18603
     2018 rok 28103
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 6565
     Archiwum 2016 rok 33994
     Archiwum 2017 rok 28957
     2018 rok 25210
   Platforma Zakupowa 221
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 13625
   Jednostki Pomocnicze 3009
   Jednostki Nadzorowane 3934
   Rejestr Instytucji Kultury 2425
   Gminne Organizacje Pozarządowe 1995
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3947
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3684
   Akty Prawne 4131
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2383
     Wystąpienia pokontrolne 1216
    ›    Rok 2012 565
    ›    Rok 2013 1500
     Dokumentacja kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 62
   Kontrole wewnętrzne 1794
Wybory
   Wybory Samorządowe 9910
     2006 rok 6289
     2010 rok 12893
     2014 rok 7060
     2018 rok 2798
   Wybory do Sejmu i Senatu 3293
     2007 rok 2878
     2011 rok 5811
     2015 rok 1360
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2903
     Rok 2009 4204
     Rok 2014 3374
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2562
     2010 rok 5627
     2015 rok 1829
   Wybory uzupełniające 2439
     Rok 2011 5395
     Rok 2012 4907
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 3080
     Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony środowiska 2871
     Referat finansowy - wymiar podatków 963
     Referat Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności 2335
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1076
Fundusze Europejskie
   ZPORR 4145
   Dotacje na kolektory słoneczne 4093
     Małżeństwa, narodziny, zgony 336
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 367
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 344
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 266
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 328
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 334
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 251
     Dowody osobiste 296
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 244
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 305
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 306
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 303
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 310
     Meldunki 238
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 236
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 255
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 305
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 273
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 303
     Mieszkania 268
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 227
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 283
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 200
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 271
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 184
     Nieruchomości 264
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 277
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 289
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 280
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 239
    ›    Podział nieruchomości 290
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 269
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 288
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 277
     Działalność gospodarcza 237
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 254
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 312
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 213
     Zezwolenia i decyzje 239
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 271
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 269
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 276
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 286
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 284
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 222
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 362
     Zaświadczenia 261
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 538
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 282
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 265
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 241
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 275
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 263
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2832
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 3036
Inne
   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gruta 1872
   Lokalna Grupa Działania Wieczno 2919
     Lokalna Strategia Rozwoju 1539
     Ogłoszenia 1668
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 10596
     2006 rok 5139
     2007 rok 15710
     2008 rok 17984
     2009 rok 8891
     2010 rok 8826
     2011 rok 1661
     2012 rok 3029
     2013 rok 3191
     2014 rok 6208
     2015 rok 10113
     2016 rok 2928
     2017 rok 827
     2018 rok 687
    ›    Kierownictwo 235
    ›    Statut 229
    ›    Regulamin 160
    ›    Struktura organizacyjna 253
    ›    Ewidencje i rejestry 168
    ›    Majątek 209
    ›    Dokumentacje kontroli 227
    ›    Budżet i inwestycje 176
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 240
    ›    Procedury 196
     Ośrodek Pomocy Społecznej 297
    ›    Kontakt 239
    ›    Kierownictwo 260
    ›    Statut 203
    ›    Regulamin 167
    ›    Struktura organizacyjna 192
    ›    Ewidencje i rejestry 209
    ›    Majątek 258
    ›    Dokumentacje kontroli 279
    ›    Budżet i inwestycje 246
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 283
    ›    Procedury 218
    ›    Kontakt 215
    ›    Kierownictwo 225
    ›    Statut 211
    ›    Regulamin 196
    ›    Struktura organizacyjna 218
    ›    Ewidencje i rejestry 212
    ›    Majątek 159
    ›    Dokumentacje kontroli 177
    ›    Budżet i inwestycje 209
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 163
    ›    Procedury 206
    ›    Kontakt 204
    ›    Kierownictwo 185
    ›    Statut 170
    ›    Regulamin 182
    ›    Struktura organizacyjna 231
    ›    Ewidencje i rejestry 175
    ›    Majątek 158
    ›    Dokumentacje kontroli 229
    ›    Budżet i inwestycje 155
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 232
    ›    Procedury 240
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 23582
     2010 rok 1862
     2011 rok 3107
     2012 rok 4403
     2013 rok 3342
     2015 rok 1081
     2016 rok 3103
     2017 rok 2053
     2018 rok 1534
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 9888
     2011 rok 2873
     2012 rok 2300
     2013 rok 2166
     2014 rok 1412
     2015 rok 543
     2016 rok 1548
     2017 rok 1222
     2018 rok 365
   Przetargi na dzierżawę nieruchomości 3741
     2011 rok 1251
     2013 rok 1132
     2015 rok 7921
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 2632
     2013 rok 1814
     2014 rok 797
     2016 rok 947
     2017 rok 137
     2018 rok 75
   Ogłoszenia o konkursach 12677
     2008 rok 4388
     2009 rok 10627
     2010 rok 6976
     2011 rok 3077
     2012 rok 3226
     2013 rok 3698
     2014 rok 4509
     2015 rok 7662
     2016 rok 1312
     2017 rok 12312
     2018 rok 4957
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 4207
     2010 rok 1444
     2011 rok 1190
     2012 rok 1373
     2013 rok 1070
     2014 rok 712
     2015 rok 535
     2016 rok 636
     2017 rok 140
     2018 rok 147
   Projekty do konsultacji 2354
     2011 rok 1224
     2013 rok 684
     2014 rok 1066
     2015 rok 563
     2016 rok 236
     2017 rok 99
     2018 rok 9
   Oferty na realizację zadań publicznych 5278
     2011 rok 2603
     2012 rok 3941
     2013 rok 5035
     2014 rok 5829
     2015 rok 1439
     2016 rok 816
     2017 rok 301
     2018 rok 71
   Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 169
     2018 rok 98
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2281
    ›    2013 rok 1582
    ›    2014 rok 820
    ›    2015 rok 706
     Sprawozdania 293
    ›    2016 rok 355
    ›    2017 rok 264
    ›    2018 rok 80
     Roczne programy współpracy 263
    ›    2015 rok 305
    ›    2016 rok 194
    ›    2017 rok 68
    ›    2018 rok 10
   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) 1553
    ›    2015 rok 908
     Przepisy prawne 330
    ›    2016 rok 239
     Protokoły z zebrań 449
    ›    2015 rok 520
    ›    2016 rok 366
     Sprawozdania i oświadczenia 258
    ›    2015 rok 335
    ›    2016 rok 328
   Zadania Publiczne w Ramach Inicjatywy Lokalnej 1056
     2015 rok 338
    ›    Przepisy prawne 544
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 632
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 539
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 405
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 709
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 423
   Aukcje dotyczące sprzedaży majątku ruchomego 852
     2016 rok 645
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 760
     2016 rok 418
     Infrastruktura 500
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 269
    ›    Stan elektryfikacji 275
    ›    Stan telefonizacji 269
    ›    Stan gospodarki komunalnej 271
    ›    Drogi 390
     Oferty 7954
     Rejestr skarg i wniosków 265
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 247
   Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r 4306
     Strona informująca o PSR2010 1019
   Zawiadomienia o zakończeniu postępowania 593
    ›    pliki na serwerze 252
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3439
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3345
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 17092
Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna RODO 89