Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1545245
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ223793
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 223793
   Redakcja Biuletynu 7408
   Godziny urzędowania 10373
   Organizacja urzędu 17177
   Aktualne ogłoszenia 17081
   Oświadczenia Majątkowe 14605
     Pozostali Pracownicy 11137
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 3231
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 4137
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 1622
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1054
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 1186
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1099
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1170
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1415
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 1106
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 999
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1336
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1798
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 272
     Radni Rady Gminy 5336
    ›    Oświadczenia za 2005 rok 4083
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 30.04.2006r 6548
    ›    Oświadczenia kadencyjne 2336
    ›    Oświadczenia za 2006 rok 1554
    ›    Oświadczenia za 2007 rok 1466
    ›    Oświadczenia za 2008 rok 1026
    ›    Oświadczenia za 2009 rok 1030
    ›    Oświadczenia na koniec kadencji na dzień 10.09.2010r. 1078
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 2 grudnia 2010r 983
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 30 kwietnia 2010r 981
    ›    Oświadczenia za 2010 rok na dzień 27 czerwca 2010r 849
    ›    Oświadczenia za 2011 rok 1030
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 788
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 846
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 869
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 764
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1227
     Wójt Gminy Gruta 4116
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 884
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 1320
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 1398
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 1110
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 923
    ›     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 868
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 859
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 910
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1122
     Przewodniący Rady Gminy 2441
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 671
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 928
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 824
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 731
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 527
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 466
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 523
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 502
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 524
     Skarbnik Gminy Gruta 2375
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2003 rok 520
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2004 rok 531
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2005 rok 540
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 563
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 584
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 470
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 615
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 852
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 745
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 679
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 827
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 584
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 244
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 147
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 2767
   Struktura organizacyjna 10695
Organy
   Wójt Gminy 12272
     Obwieszczenia i zawiadomienia 16088
     Skargi i wnioski 1192
   Sekretarz 7282
   Skarbnik 7605
   Rada Gminy 13167
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 571
    ›    2015 rok 470
     Sesje 3548
    ›    Najbliższa sesja 5829
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2003 4773
     Oświadczenia majątkowe Radnych za 2004r. 4869
   Sołectwa 6528
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1026
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 935
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 974
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 899
     Komisja Rewizyjna 934
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 871
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 292
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 404
    ›    Wydział Organizacyjny 271
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 247
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 293
    ›    Wydział Prawny 277
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 270
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 303
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 296
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 277
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 211
    ›    Wydział Lokalowy 228
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 272
    ›    Wydział Edukacji 270
    ›    Straż Miejska 265
    ›    Referat Księgowości 291
    ›    Referat Podatków 206
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 292
    ›    Referat Drogownictwa 216
    ›    Referat Informatyki 195
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 246
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 317
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 335
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka i Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego - podlegające publikacji 8376
Prawo Lokalne
   Statut 7510
   Budżet 7841
    ›    Rok 2006 1660
    ›    Rok 2007 1008
    ›    Rok 2005 728
     Budżet 3282
    ›    Rok 2003 984
    ›    Rok 2006 1266
    ›    Rok 2005 874
    ›    Rok 2007 1267
    ›    Rok 2008 1118
    ›    Rok 2009 1016
    ›    Rok 2010 1133
    ›    Rok 2011 1088
    ›    Rok 2012 1041
    ›    Rok 2013 800
    ›    Rok 2014 1033
    ›    Rok 2015 807
    ›    Rok 2016 776
    ›    Rok 2017 360
    ›    Rok 2018 54
    ›    Rok 2008 685
    ›    2003 rok 1265
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2442
    ›    2004 rok 840
    ›    2005 rok 924
    ›    2006 rok 916
    ›    2007 rok 956
    ›    2008 rok 1178
    ›    2012 rok 1752
    ›    2009 rok 1083
    ›    2010 rok 1008
    ›    2011 rok 605
    ›    2013 rok 1070
    ›    2014 rok 782
    ›    2015 rok 858
    ›    2016 rok 442
    ›    2017 rok 155
    ›    2018 rok 39
      Informacje z wykonania budżetu 1416
    ›    2012 rok 977
    ›    2013 rok 1155
    ›    2011 rok 859
    ›    2014 rok 1076
    ›    2015 rok 1010
    ›    2016 rok 624
    ›    2017 rok 149
    ›    2018 rok 32
     Opinie RIO 415
    ›    2014 rok 191
    ›    2015 rok 312
    ›    2016 rok 298
    ›    2017 rok 340
    ›    2018 rok 27
   Uchwały 10781
     Rok 2001 1656
     Rok 2002 1471
     Rok 2003 14666
     Rok 2005 7782
     Rok 2006 19712
     Rok 2007 19835
     Rok 2008 19714
     Rok 2009 10951
     Rok 2010 11986
     Rok 2011 11077
     Rok 2012 13016
     Rok 2013 10539
     Rok 2014 7456
     Rok 2015 5989
     Rok 2016 1535
     Rok 2017 590
     Rok 2018 81
   Zarządzenia Wójta Gminy 6374
     2007 rok 930
     2008 rok 669
     2009 rok 695
     2010 rok 775
     2011 rok 6812
     2012 rok 1542
     2013 rok 6672
     2014 rok 6157
     2015 rok 10026
     2016 rok 2491
     2017 rok 613
     2018 rok 153
   Podatki i opłaty lokalne 5530
     Komunikaty 204
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1916
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 1844
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 2264
     Interpretacje indywidualne 321
    ›    2017 rok 334
   Strategia rozwoju 7708
     Strategia rozwoju 1645
     Protokół z kontroli kompleksowej 371
     Wystąpienie pokontrolne 226
     Odpowiedź 282
     Protokół z kontroli sprawdzającej 269
   Zagospodarowanie przestrzenne 7019
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9352
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1112
    ›    Gołębiewko 764
    ›    Boguszewo 630
    ›    Słup 873
    ›    Wiktorowo I 652
    ›    Wiktorowo II 565
    ›    Pokrzywno 807
    ›    Gruta 858
    ›    Annowo 621
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1226
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1220
   Ochrona Środowiska 6896
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2485
     Informacje Wójta Gminy Gruta 7880
     Program Ochrony Środowiska 6433
     Zawiadomienia i obwieszczenia 11941
     Wzory wniosków 1507
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1072
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1058
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1020
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 344
   Wybory Samorządowe 7078
     2006 rok 6182
     2010 rok 12803
     2014 rok 6879
     2018 rok 7
   Wybory do Sejmu i Senatu 3148
     2007 rok 2829
     2011 rok 5769
     2015 rok 1302
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2787
     Rok 2009 4149
     Rok 2014 3322
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2451
     2010 rok 5588
     2015 rok 1772
   Wybory uzupełniające 2322
     Rok 2011 5347
     Rok 2012 4861
   Referendum 809
     Referendum 6 września 2015 1334
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 782
     2017 rok 3579
     2018 rok 135
     Rok 2015 38995
     Rok 2014 8513
     Rok 2013 15560
     2013 rok 6901
     2014 rok 3217
     2015 rok 8604
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 7937
     Archiwum 2016 rok 12453
     Archiwum 2017 rok 11103
     2018 rok 3097
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 4848
     Archiwum 2016 rok 23557
     Archiwum 2017 rok 19165
     2018 rok 2119
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 13211
   Jednostki Pomocnicze 2808
   Jednostki Nadzorowane 3713
   Rejestr Instytucji Kultury 2258
   Gminne Organizacje Pozarządowe 1835
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3811
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3551
   Akty Prawne 4028
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2169
     Wystąpienia pokontrolne 1113
    ›    Rok 2012 511
    ›    Rok 2013 1413
   Kontrole wewnętrzne 1662
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 2843
     Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony środowiska 2646
     Referat finansowy - wymiar podatków 830
     Referat Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności 2227
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1009
Fundusze Europejskie
   ZPORR 4025
   Dotacje na kolektory słoneczne 3960
     Małżeństwa, narodziny, zgony 280
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 258
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 286
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 214
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 269
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 278
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 201
     Dowody osobiste 243
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 194
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 258
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 263
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 237
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 263
     Meldunki 205
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 192
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 206
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 257
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 213
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 250
     Mieszkania 228
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 182
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 238
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 153
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 218
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 142
     Nieruchomości 224
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 231
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 240
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 235
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 195
    ›    Podział nieruchomości 247
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 224
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 237
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 229
     Działalność gospodarcza 201
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 209
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 260
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 170
     Zezwolenia i decyzje 205
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 228
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 218
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 230
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 241
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 234
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 179
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 298
     Zaświadczenia 222
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 381
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 233
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 217
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 196
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 228
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 220
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2673
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 2918
Inne
   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gruta 1779
   Lokalna Grupa Działania Wieczno 2815
     Lokalna Strategia Rozwoju 1502
     Ogłoszenia 1612
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 10025
     2006 rok 5101
     2007 rok 15667
     2008 rok 17938
     2009 rok 8846
     2010 rok 8775
     2011 rok 1618
     2012 rok 2979
     2013 rok 3144
     2014 rok 6163
     2015 rok 8681
     2016 rok 2878
     2017 rok 695
    ›    Kierownictwo 193
    ›    Statut 180
    ›    Regulamin 119
    ›    Struktura organizacyjna 201
    ›    Ewidencje i rejestry 128
    ›    Majątek 161
    ›    Dokumentacje kontroli 179
    ›    Budżet i inwestycje 128
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 189
    ›    Procedury 149
     Ośrodek Pomocy Społecznej 261
    ›    Kontakt 195
    ›    Kierownictwo 209
    ›    Statut 153
    ›    Regulamin 122
    ›    Struktura organizacyjna 150
    ›    Ewidencje i rejestry 159
    ›    Majątek 203
    ›    Dokumentacje kontroli 218
    ›    Budżet i inwestycje 188
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 230
    ›    Procedury 168
    ›    Kontakt 169
    ›    Kierownictwo 172
    ›    Statut 159
    ›    Regulamin 148
    ›    Struktura organizacyjna 165
    ›    Ewidencje i rejestry 166
    ›    Majątek 114
    ›    Dokumentacje kontroli 135
    ›    Budżet i inwestycje 162
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 117
    ›    Procedury 157
    ›    Kontakt 161
    ›    Kierownictwo 142
    ›    Statut 128
    ›    Regulamin 140
    ›    Struktura organizacyjna 182
    ›    Ewidencje i rejestry 130
    ›    Majątek 116
    ›    Dokumentacje kontroli 177
    ›    Budżet i inwestycje 112
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 187
    ›    Procedury 190
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 22113
     2010 rok 1812
     2011 rok 3062
     2012 rok 4356
     2013 rok 3298
     2015 rok 1021
     2016 rok 3014
     2017 rok 1930
     2018 rok 298
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 8655
     2011 rok 2835
     2012 rok 2259
     2013 rok 2131
     2014 rok 1372
     2015 rok 494
     2016 rok 1489
     2017 rok 1114
     2018 rok 53
   Przetargi na dzierżawę nieruchomości 3562
     2011 rok 1219
     2013 rok 1097
     2015 rok 6507
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 2456
     2013 rok 1776
     2014 rok 758
     2016 rok 841
     2017 rok 83
   Ogłoszenia o konkursach 12344
     2008 rok 4310
     2009 rok 10591
     2010 rok 6940
     2011 rok 3034
     2012 rok 3181
     2013 rok 3664
     2014 rok 4474
     2015 rok 6254
     2016 rok 1265
     2017 rok 9075
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 3990
     2010 rok 1407
     2011 rok 1153
     2012 rok 1334
     2013 rok 1036
     2014 rok 677
     2015 rok 500
     2016 rok 593
     2017 rok 96
   Projekty do konsultacji 2250
     2011 rok 1195
     2013 rok 654
     2014 rok 1024
     2015 rok 530
     2016 rok 189
     2017 rok 58
   Oferty na realizację zadań publicznych 5112
     2011 rok 2561
     2012 rok 3902
     2013 rok 4993
     2014 rok 5783
     2015 rok 1398
     2016 rok 760
     2017 rok 201
   Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 27
     2018 rok 16
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2121
    ›    2013 rok 1529
    ›    2014 rok 769
    ›    2015 rok 648
     Sprawozdania 241
    ›    2016 rok 297
    ›    2017 rok 198
     Roczne programy współpracy 220
    ›    2015 rok 260
    ›    2016 rok 138
    ›    2017 rok 22
   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) 1410
    ›    2015 rok 847
     Przepisy prawne 294
    ›    2016 rok 187
     Protokoły z zebrań 405
    ›    2015 rok 466
    ›    2016 rok 308
     Sprawozdania i oświadczenia 219
    ›    2015 rok 283
    ›    2016 rok 269
   Zadania Publiczne w Ramach Inicjatywy Lokalnej 953
     2015 rok 302
    ›    Przepisy prawne 480
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 556
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 408
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 354
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 615
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 361
   Aukcje dotyczące sprzedaży majątku ruchomego 731
     2016 rok 589
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 657
     2016 rok 358
     Infrastruktura 468
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 224
    ›    Stan elektryfikacji 229
    ›    Stan telefonizacji 223
    ›    Stan gospodarki komunalnej 224
    ›    Drogi 307
     Oferty 7925
     Rejestr skarg i wniosków 237
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 217
   Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r 4207
     Strona informująca o PSR2010 986
   Zawiadomienia o zakończeniu postępowania 486
    ›    pliki na serwerze 204
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3335
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3234
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 14777