Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1911672
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ320620
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 320620
   Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi 15064
   Godziny urzędowania 12019
   Oświadczenia Majątkowe 21255
     Pozostali Pracownicy 14185
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1778
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 2534
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 819
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1894
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1382
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 869
     Radni Rady Gminy 7587
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 1383
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 1201
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1741
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1419
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1428
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 316
     Wójt Gminy Gruta 6175
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 1171
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1321
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1586
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1178
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 1285
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 291
     Przewodniący Rady Gminy 3310
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 803
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 819
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 853
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 474
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 466
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 102
     Skarbnik Gminy Gruta 3450
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 895
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 559
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 480
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 603
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 806
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 202
     Zastępca Wójta 1218
    ›    Oświadczenie za 2018 rok 1111
    ›    Oświadczenia za 2019 rok 579
     Sekretarz Gminy 197
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 219
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 3359
   Struktura organizacyjna 13287
   RODO 735
   Raport o stanie Gminy Gruta 590
   Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP oraz witryny Gmina Gruta 788
Organy
   Wójt Gminy 13669
     Skargi i wnioski 2090
   Sekretarz 8293
   Skarbnik 8577
   Rada Gminy 15390
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 1014
    ›    2015 rok 740
    ›    2019 rok 212
     Sesje 4727
    ›    Najbliższa sesja 7306
    ›    Archiwum Sesji 432
    ›    Najbliższa Komisja 241
   Sołectwa 8268
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1229
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1195
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1129
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1152
     Komisja Rewizyjna 1098
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 1125
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 547
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 722
    ›    Wydział Organizacyjny 509
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 510
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 521
    ›    Wydział Prawny 526
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 520
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 554
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 649
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 539
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 444
    ›    Wydział Lokalowy 437
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 500
    ›    Wydział Edukacji 492
    ›    Straż Miejska 500
    ›    Referat Księgowości 487
    ›    Referat Podatków 402
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 495
    ›    Referat Drogownictwa 413
    ›    Referat Informatyki 392
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 516
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 432
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 485
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji 14161
   Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy 19565
Prawo Lokalne
   Statut 8570
   Budżet 9664
    ›    Rok 2006 1853
    ›    Rok 2007 1200
    ›    Rok 2005 924
     Budżet 4090
    ›    Rok 2003 1250
    ›    Rok 2006 1499
    ›    Rok 2005 1145
    ›    Rok 2007 1534
    ›    Rok 2008 1374
    ›    Rok 2009 1263
    ›    Rok 2010 1363
    ›    Rok 2011 1337
    ›    Rok 2012 1287
    ›    Rok 2013 1019
    ›    Rok 2014 1315
    ›    Rok 2015 1051
    ›    Rok 2016 1090
    ›    Rok 2017 682
    ›    Rok 2018 637
    ›    Rok 2019 417
    ›    Rok 2020 180
    ›    Rok 2021 28
    ›    Rok 2008 916
    ›    2003 rok 1523
     Informacje Wójta Gminy z wykonania budżetu 3116
    ›    2004 rok 1084
    ›    2005 rok 1161
    ›    2006 rok 1147
    ›    2007 rok 1181
    ›    2008 rok 1392
    ›    2012 rok 1997
    ›    2009 rok 1317
    ›    2010 rok 1256
    ›    2011 rok 859
    ›    2013 rok 1318
    ›    2014 rok 1051
    ›    2015 rok 1138
    ›    2016 rok 750
    ›    2017 rok 500
    ›    2018 rok 419
    ›    2019 rok 212
    ›    2020 rok 153
     Sprawozdania finansowe 271
    ›    2018 rok 230
    ›    2019 rok 277
     Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu 2079
    ›    2012 rok 1213
    ›    2013 rok 1373
    ›    2011 rok 1096
    ›    2014 rok 1315
    ›    2015 rok 1279
    ›    2016 rok 925
    ›    2017 rok 481
    ›    2018 rok 504
    ›    2019 rok 256
    ›    2020 rok 177
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 818
    ›    2014 rok 454
    ›    2015 rok 618
    ›    2016 rok 569
    ›    2017 rok 649
    ›    2018 rok 441
    ›    2019 rok 254
    ›    2020 rok 53
     Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych 97
    ›    2019 rok 92
   Uchwały 24077
     Rok 2001 1975
     Rok 2002 1677
     Rok 2003 15627
     Rok 2005 8077
     Rok 2006 20628
     Rok 2007 20176
     Rok 2008 20034
     Rok 2009 11213
     Rok 2010 12257
     Rok 2011 11530
     Rok 2012 13403
     Rok 2013 10936
     Rok 2014 7868
     Rok 2015 6543
     Rok 2016 2037
     Rok 2017 1293
     Rok 2018 1746
     Rok 2019 1265
     Rok 2020 736
   Zarządzenia Wójta Gminy 12881
     2007 rok 1194
     2008 rok 904
     2009 rok 938
     2010 rok 1039
     2011 rok 7195
     2012 rok 1829
     2013 rok 7013
     2014 rok 6481
     2015 rok 14886
     2016 rok 3062
     2017 rok 1422
     2018 rok 1548
     2019 rok 2594
     2020 rok 2675
     2021 rok 453
   Podatki i opłaty lokalne 6867
     Komunikaty 641
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 2214
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 3012
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 4580
     Interpretacje indywidualne 602
    ›    2017 rok 659
   Strategia rozwoju 8277
     Strategia rozwoju 1822
     Protokół z kontroli kompleksowej 492
     Wystąpienie pokontrolne 358
     Odpowiedź 386
     Protokół z kontroli sprawdzającej 375
   Zagospodarowanie przestrzenne 8431
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 10096
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2114
    ›    Gołębiewko 1083
    ›    Boguszewo 1013
    ›    Słup 1314
    ›    Wiktorowo I 958
    ›    Wiktorowo II 806
    ›    Pokrzywno 1238
    ›    Gruta 1502
    ›    Annowo 1655
    ›    2018 rok 404
    ›    2019 rok 361
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1924
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1715
   Ochrona Środowiska 7457
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2703
     Informacje Wójta Gminy Gruta 8529
     Program Ochrony Środowiska 6838
     Zawiadomienia i obwieszczenia 12873
     Wzory wniosków 1760
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1261
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1277
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1211
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 580
     Referendum 6 września 2015 1570
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 4396
     2017 rok 10303
     2018 rok 793
     2019 rok 645
     2020 rok 740
     2021 rok 108
     Rok 2015 77216
     Rok 2014 8821
     Rok 2013 15775
     Rok 2012 13257
     Rok 2011 11552
     2015 rok 13309
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro (archiwum do dnia 31.12.2020.) 40183
     Archiwum 2016 rok 32319
     Archiwum 2017 rok 20873
     Archiwum 2018 rok 34445
     Archiwum 2019 rok 15523
     Archiwum 2020 rok 14892
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro (archiwum do dnia 31.12.2020.) 14161
     Archiwum 2016 rok 43178
     Archiwum 2017 rok 35615
     Archiwum 2018 rok 32973
     Archiwum 2019 rok 25096
     Archiwum 2020 rok 16479
   Postępowania o wartości równej lub powyżej 130 tys. zł (od dnia 01.01.2021.) 122
     2021 rok 198
   Postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł (od dnia 01.01.2021.) 113
     2021 rok 547
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 15058
   Jednostki Pomocnicze 3650
   Jednostki Nadzorowane 4675
   Rejestr Instytucji Kultury 2935
   Gminne Organizacje Pozarządowe 2448
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4411
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 4071
   Akty Prawne 4505
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 3036
     Wystąpienia pokontrolne 1600
    ›    Rok 2012 714
    ›    Rok 2013 1734
    ›    Rok 2019 315
     Dokumentacja kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 431
   Kontrole wewnętrzne 2238
Wybory
   Wybory Samorządowe 10745
     2006 rok 6508
     2010 rok 13062
     2014 rok 7244
     2018 rok 3551
   Wybory do Sejmu i Senatu 3889
     2007 rok 3051
     2011 rok 5948
     2015 rok 1553
     2019 rok 422
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 3472
     Rok 2009 4363
     Rok 2014 3558
     Rok 2019 306
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3133
     2010 rok 5792
     2015 rok 2007
     2020 rok 314
   Wybory uzupełniające 2732
     Rok 2011 5575
     Rok 2012 5101
Petycje
   Podstawy prawne 205
   Złożone 385
Nabór na wolne stanowiska
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 3922
     Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji 3898
     Referat finansowy - wymiar podatków 1438
     Ewidencja Ludności 3562
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1342
Fundusze Europejskie
   ZPORR 4339
   Dotacje na kolektory słoneczne 4372
     Małżeństwa, narodziny, zgony 458
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 458
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 431
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 356
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 408
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 419
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 333
     Dowody osobiste 400
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 348
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 393
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 394
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 404
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 398
     Meldunki 296
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 353
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 342
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 397
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 358
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 398
     Mieszkania 351
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 320
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 375
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 314
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 471
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 277
     Nieruchomości 329
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 361
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 381
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 365
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 335
    ›    Podział nieruchomości 381
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 357
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 380
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 369
     Działalność gospodarcza 334
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 342
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 399
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 300
     Zezwolenia i decyzje 297
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 370
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 375
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 366
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 376
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 369
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 311
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 619
     Zaświadczenia 323
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 949
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 425
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 360
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 337
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 385
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 351
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 3075
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 3328
Inne
     Lokalna Strategia Rozwoju 1626
     Ogłoszenia 1767
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 12214
     2017 rok 1006
     2018 rok 1762
     2019 rok 338
     2020 rok 2494
     2021 rok 74
    ›    Kierownictwo 383
    ›    Statut 349
    ›    Regulamin 282
    ›    Struktura organizacyjna 400
    ›    Ewidencje i rejestry 297
    ›    Majątek 350
    ›    Dokumentacje kontroli 345
    ›    Budżet i inwestycje 307
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 392
    ›    Procedury 353
     Ośrodek Pomocy Społecznej 488
    ›    Kontakt 379
    ›    Kierownictwo 403
    ›    Statut 332
    ›    Regulamin 294
    ›    Struktura organizacyjna 306
    ›    Ewidencje i rejestry 339
    ›    Majątek 388
    ›    Dokumentacje kontroli 390
    ›    Budżet i inwestycje 359
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 404
    ›    Procedury 323
    ›    Kontakt 350
    ›    Kierownictwo 321
    ›    Statut 319
    ›    Regulamin 307
    ›    Struktura organizacyjna 326
    ›    Ewidencje i rejestry 317
    ›    Majątek 276
    ›    Dokumentacje kontroli 287
    ›    Budżet i inwestycje 318
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 266
    ›    Procedury 305
    ›    Kontakt 334
    ›    Kierownictwo 296
    ›    Statut 276
    ›    Regulamin 291
    ›    Struktura organizacyjna 350
    ›    Ewidencje i rejestry 303
    ›    Majątek 266
    ›    Dokumentacje kontroli 341
    ›    Budżet i inwestycje 255
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 333
    ›    Procedury 334
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz pozostałe kierownicze jednostek podległych 33071
     2017 rok 2203
     2018 rok 2063
     2019 rok 5225
     2020 rok 3826
     2021 rok 1176
   Ogłoszenia o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 14313
     2017 rok 1342
     2018 rok 625
     2019 rok 2138
     2020 rok 2438
     2021 rok 665
     2011 rok 1314
     2013 rok 1193
     2015 rok 11110
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 3658
     2018 rok 218
     2019 rok 840
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 5806
     2018 rok 388
     2019 rok 496
     2020 rok 461
     2011 rok 1312
     2013 rok 766
     2014 rok 1155
     2015 rok 654
     2016 rok 323
     2017 rok 197
     2018 rok 106
   Oferty na realizację zadań publicznych 5785
     2019 rok 473
     2020 rok 189
   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 673
     2020 rok 172
     2021 rok 2
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2729
     Sprawozdania 450
    ›    2019 rok 275
    ›    2020 rok 53
     Roczne programy współpracy 407
    ›    2019 rok 86
     Współpraca z organizacjami pozarządowymi 31
    ›    2020 rok 36
    ›    2015 rok 1034
     Przepisy prawne 420
    ›    2016 rok 371
     Protokoły z zebrań 541
    ›    2015 rok 646
    ›    2016 rok 502
     Sprawozdania i oświadczenia 355
    ›    2015 rok 453
    ›    2016 rok 451
     2015 rok 411
    ›    Przepisy prawne 664
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 785
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 682
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 510
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 840
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 543
     2016 rok 791
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 1059
     2016 rok 536
     Infrastruktura 600
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 381
    ›    Stan elektryfikacji 386
    ›    Stan telefonizacji 403
    ›    Stan gospodarki komunalnej 379
    ›    Drogi 635
     Oferty 8014
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 42
     Rejestr skarg i wniosków 324
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 306
     Strona informująca o PSR2010 1087
   Powszechny Spis Rolny 170
     2020 rok 521
    ›    pliki na serwerze 354
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3713
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3624
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 20036
Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna RODO 976