Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1865031
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ286849
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 286849
   Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi 9307
   Godziny urzędowania 11526
   Organizacja urzędu 18805
   Aktualne ogłoszenia 23324
   Oświadczenia Majątkowe 19176
     Pozostali Pracownicy 12956
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 1578
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 2246
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 620
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1664
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 778
     Radni Rady Gminy 7092
    ›    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji na dzień 19.09.2014r. 1195
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 r. na dzień 30.04.2015 r. 1052
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r. 1552
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1054
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1058
     Wójt Gminy Gruta 5588
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 1022
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 1159
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1435
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 950
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 791
     Przewodniący Rady Gminy 3086
    ›    Oświadczenie na dzień 19.09.2014 668
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 686
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 720
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 344
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 261
     Skarbnik Gminy Gruta 3048
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 758
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 418
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 339
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 446
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 553
     Zastępca Wójta 715
    ›    Oświadczenie za 2018 rok 729
    ›    Oświadczenia za 2019 rok 51
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta 3109
   Struktura organizacyjna 11893
   RODO 479
   Raport o stanie Gminy Gruta 198
Organy
   Wójt Gminy 13294
     Skargi i wnioski 1771
   Sekretarz 7988
   Skarbnik 8249
   Rada Gminy 14863
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta 875
    ›    2015 rok 626
    ›    2019 rok 77
     Sesje 4427
    ›    Najbliższa sesja 6878
    ›    Archiwum Sesji 260
    ›    Najbliższa Komisja 110
   Sołectwa 7522
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1139
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 1078
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1063
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego 1029
     Komisja Rewizyjna 1025
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 1005
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa 423
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok 551
    ›    Wydział Organizacyjny 385
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 375
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 418
    ›    Wydział Prawny 402
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 382
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 428
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 489
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 398
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 334
    ›    Wydział Lokalowy 349
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 395
    ›    Wydział Edukacji 397
    ›    Straż Miejska 393
    ›    Referat Księgowości 413
    ›    Referat Podatków 331
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 422
    ›    Referat Drogownictwa 343
    ›    Referat Informatyki 325
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 408
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 393
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 441
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji 12164
   Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy 18199
Prawo Lokalne
   Statut 8277
   Budżet 9080
    ›    Rok 2006 1793
    ›    Rok 2007 1135
    ›    Rok 2005 855
     Budżet 3789
    ›    Rok 2003 1129
    ›    Rok 2006 1389
    ›    Rok 2005 1034
    ›    Rok 2007 1421
    ›    Rok 2008 1271
    ›    Rok 2009 1162
    ›    Rok 2010 1268
    ›    Rok 2011 1238
    ›    Rok 2012 1179
    ›    Rok 2013 925
    ›    Rok 2014 1209
    ›    Rok 2015 954
    ›    Rok 2016 988
    ›    Rok 2017 572
    ›    Rok 2018 512
    ›    Rok 2019 228
    ›    Rok 2008 833
    ›    2003 rok 1413
     Informacje Wójta Gminy z wykonania budżetu 2909
    ›    2004 rok 982
    ›    2005 rok 1051
    ›    2006 rok 1047
    ›    2007 rok 1090
    ›    2008 rok 1308
    ›    2012 rok 1890
    ›    2009 rok 1216
    ›    2010 rok 1154
    ›    2011 rok 764
    ›    2013 rok 1220
    ›    2014 rok 941
    ›    2015 rok 1023
    ›    2016 rok 658
    ›    2017 rok 406
    ›    2018 rok 303
    ›    2019 rok 57
    ›    2020 rok 10
     Sprawozdania finansowe 83
    ›    2018 rok 75
    ›    2019 rok 86
     Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu 1848
    ›    2012 rok 1103
    ›    2013 rok 1277
    ›    2011 rok 985
    ›    2014 rok 1208
    ›    2015 rok 1166
    ›    2016 rok 778
    ›    2017 rok 360
    ›    2018 rok 363
    ›    2019 rok 82
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 658
    ›    2014 rok 347
    ›    2015 rok 492
    ›    2016 rok 464
    ›    2017 rok 515
    ›    2018 rok 283
    ›    2019 rok 136
   Uchwały 12991
     Rok 2001 1821
     Rok 2002 1573
     Rok 2003 15247
     Rok 2005 7943
     Rok 2006 20211
     Rok 2007 20017
     Rok 2008 19864
     Rok 2009 11096
     Rok 2010 12136
     Rok 2011 11310
     Rok 2012 13231
     Rok 2013 10778
     Rok 2014 7695
     Rok 2015 6290
     Rok 2016 1840
     Rok 2017 1065
     Rok 2018 1360
     Rok 2019 866
   Zarządzenia Wójta Gminy 10041
     2007 rok 1086
     2008 rok 802
     2009 rok 847
     2010 rok 923
     2011 rok 7013
     2012 rok 1700
     2013 rok 6845
     2014 rok 6341
     2015 rok 13332
     2016 rok 2843
     2017 rok 1119
     2018 rok 1273
     2019 rok 2109
     2020 rok 365
   Podatki i opłaty lokalne 6441
     Komunikaty 482
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 2092
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania 2678
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 3788
     Interpretacje indywidualne 482
    ›    2017 rok 519
   Strategia rozwoju 8072
     Strategia rozwoju 1735
     Protokół z kontroli kompleksowej 447
     Wystąpienie pokontrolne 298
     Odpowiedź 354
     Protokół z kontroli sprawdzającej 332
   Zagospodarowanie przestrzenne 7831
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego 9830
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1618
    ›    Gołębiewko 941
    ›    Boguszewo 846
    ›    Słup 1139
    ›    Wiktorowo I 823
    ›    Wiktorowo II 690
    ›    Pokrzywno 1040
    ›    Gruta 1187
    ›    Annowo 1444
    ›    2018 rok 220
    ›    2019 rok 100
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1623
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1521
   Ochrona Środowiska 7233
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska 2605
     Informacje Wójta Gminy Gruta 8373
     Program Ochrony Środowiska 6670
     Zawiadomienia i obwieszczenia 12551
     Wzory wniosków 1616
     Informacja o wyrobach zawierających azbest 1174
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta 1175
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1126
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta 465
   Referendum 1054
     Referendum 6 września 2015 1439
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1809
     2017 rok 9473
     2018 rok 645
     2019 rok 455
     2020 rok 48
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro 33657
     Archiwum 2016 rok 30095
     Archiwum 2017 rok 20618
     Archiwum 2018 rok 33074
     Archiwum 2019 rok 14887
     2020 rok 65
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro 10093
     Archiwum 2016 rok 41028
     Archiwum 2017 rok 34657
     Archiwum 2018 rok 32032
     Archiwum 2019 rok 23549
     2020 rok 1212
   Platforma Zakupowa 618
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne 14290
   Jednostki Pomocnicze 3351
   Jednostki Nadzorowane 4300
   Rejestr Instytucji Kultury 2630
   Gminne Organizacje Pozarządowe 2211
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4123
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu 3832
   Akty Prawne 4304
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne 2659
     Wystąpienia pokontrolne 1390
    ›    Rok 2012 630
    ›    Rok 2013 1634
    ›    Rok 2019 145
     Dokumentacja kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 188
   Kontrole wewnętrzne 1989
Wybory
   Wybory Samorządowe 10385
     2006 rok 6370
     2010 rok 12947
     2014 rok 7130
     2018 rok 3298
   Wybory do Sejmu i Senatu 3691
     2007 rok 2933
     2011 rok 5856
     2015 rok 1440
     2019 rok 302
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 3271
     Rok 2009 4262
     Rok 2014 3462
     Rok 2019 212
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2752
     2010 rok 5686
     2015 rok 1898
   Wybory uzupełniające 2558
     Rok 2011 5479
     Rok 2012 4974
Petycje
   Podstawy prawne 32
   Złożone 82
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania 3430
     Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji 3212
     Referat finansowy - wymiar podatków 1238
     Ewidencja Ludności 2506
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1211
Fundusze Europejskie
   ZPORR 4283
   Dotacje na kolektory słoneczne 4250
     Małżeństwa, narodziny, zgony 413
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 433
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 398
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 322
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 385
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 392
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 305
     Dowody osobiste 348
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 301
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 360
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 365
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 365
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 367
     Meldunki 270
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 301
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 308
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 369
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 326
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 364
     Mieszkania 322
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 283
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 337
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 273
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 380
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 237
     Nieruchomości 301
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 334
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 346
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 338
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 301
    ›    Podział nieruchomości 349
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 326
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 346
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 337
     Działalność gospodarcza 301
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 309
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 369
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 274
     Zezwolenia i decyzje 276
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 333
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 330
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 334
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 341
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 340
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 275
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 469
     Zaświadczenia 300
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 780
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 385
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 327
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 302
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 343
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 324
   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) 2974
   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) 3184
Inne
   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gruta 1971
   Lokalna Grupa Działania Wieczno 3020
     Lokalna Strategia Rozwoju 1573
     Ogłoszenia 1718
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości 11357
     2006 rok 5179
     2007 rok 15751
     2008 rok 18029
     2009 rok 8939
     2010 rok 8865
     2011 rok 1728
     2012 rok 3078
     2013 rok 3226
     2014 rok 6244
     2015 rok 11883
     2016 rok 2992
     2017 rok 920
     2018 rok 1295
     2019 rok 259
     2020 rok 53
    ›    Kierownictwo 293
    ›    Statut 282
    ›    Regulamin 211
    ›    Struktura organizacyjna 313
    ›    Ewidencje i rejestry 222
    ›    Majątek 266
    ›    Dokumentacje kontroli 279
    ›    Budżet i inwestycje 227
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 297
    ›    Procedury 250
     Ośrodek Pomocy Społecznej 346
    ›    Kontakt 293
    ›    Kierownictwo 315
    ›    Statut 249
    ›    Regulamin 219
    ›    Struktura organizacyjna 242
    ›    Ewidencje i rejestry 256
    ›    Majątek 307
    ›    Dokumentacje kontroli 325
    ›    Budżet i inwestycje 293
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 331
    ›    Procedury 262
    ›    Kontakt 261
    ›    Kierownictwo 268
    ›    Statut 258
    ›    Regulamin 243
    ›    Struktura organizacyjna 263
    ›    Ewidencje i rejestry 259
    ›    Majątek 206
    ›    Dokumentacje kontroli 222
    ›    Budżet i inwestycje 257
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 209
    ›    Procedury 250
    ›    Kontakt 254
    ›    Kierownictwo 230
    ›    Statut 220
    ›    Regulamin 230
    ›    Struktura organizacyjna 280
    ›    Ewidencje i rejestry 235
    ›    Majątek 204
    ›    Dokumentacje kontroli 276
    ›    Budżet i inwestycje 200
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 278
    ›    Procedury 283
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz pozostałe kierownicze jednostek podległych 28257
     2010 rok 1919
     2011 rok 3151
     2012 rok 4493
     2013 rok 3416
     2015 rok 1141
     2016 rok 3188
     2017 rok 2153
     2018 rok 1984
     2019 rok 4837
     2020 rok 363
   Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze 12053
     2011 rok 2927
     2012 rok 2346
     2013 rok 2208
     2014 rok 1456
     2015 rok 593
     2016 rok 1633
     2017 rok 1302
     2018 rok 534
     2019 rok 1961
     2020 rok 181
   Przetargi na dzierżawę nieruchomości 3878
     2011 rok 1279
     2013 rok 1157
     2015 rok 9676
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 3292
     2013 rok 1870
     2014 rok 838
     2016 rok 1042
     2017 rok 191
     2018 rok 168
     2019 rok 607
   Ogłoszenia o konkursach 13199
     2008 rok 4481
     2009 rok 10677
     2010 rok 7032
     2011 rok 3153
     2012 rok 3266
     2013 rok 3749
     2014 rok 4557
     2015 rok 9419
     2016 rok 1366
     2017 rok 12404
     2018 rok 16765
   Ogłoszenia o wynikach konkursów 4912
     2010 rok 1482
     2011 rok 1233
     2012 rok 1419
     2013 rok 1102
     2014 rok 747
     2015 rok 580
     2016 rok 683
     2017 rok 187
     2018 rok 302
     2019 rok 395
   Projekty do konsultacji 2484
     2011 rok 1268
     2013 rok 721
     2014 rok 1109
     2015 rok 611
     2016 rok 281
     2017 rok 149
     2018 rok 60
   Oferty na realizację zadań publicznych 5514
     2011 rok 2640
     2012 rok 3979
     2013 rok 5106
     2014 rok 5865
     2015 rok 1503
     2016 rok 922
     2017 rok 395
     2018 rok 183
     2019 rok 287
   Konkursy ofert na realizację zadań publicznych 358
     2018 rok 181
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2477
    ›    2013 rok 1650
    ›    2014 rok 878
    ›    2015 rok 762
     Sprawozdania 360
    ›    2016 rok 429
    ›    2017 rok 342
    ›    2018 rok 158
    ›    2019 rok 144
     Roczne programy współpracy 317
    ›    2015 rok 366
    ›    2016 rok 251
    ›    2017 rok 127
    ›    2018 rok 76
    ›    2019 rok 9
   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) 1715
    ›    2015 rok 963
     Przepisy prawne 375
    ›    2016 rok 302
     Protokoły z zebrań 499
    ›    2015 rok 578
    ›    2016 rok 434
     Sprawozdania i oświadczenia 305
    ›    2015 rok 396
    ›    2016 rok 384
   Zadania Publiczne w Ramach Inicjatywy Lokalnej 1161
     2015 rok 379
    ›    Przepisy prawne 602
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 709
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 616
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 458
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 770
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców 479
   Aukcje dotyczące sprzedaży majątku ruchomego 1057
     2016 rok 728
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta 881
     2016 rok 471
     Infrastruktura 551
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 314
    ›    Stan elektryfikacji 319
    ›    Stan telefonizacji 327
    ›    Stan gospodarki komunalnej 318
    ›    Drogi 480
     Oferty 7980
     Rejestr skarg i wniosków 291
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 271
   Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r 5088
     Strona informująca o PSR2010 1049
   Zawiadomienia o zakończeniu postępowania 766
    ›    pliki na serwerze 296
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej 3560
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej 3477
   Oficjalna Strona Gminy Gruta 19187
Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna RODO 438