artykuł nr 1

Struktura organizacyjna Urzędu

obrazek
Schemat graficzny organizacji urzędu

 

Schemat Graficzny Struktury Organizacyjnej Urzędu Gminy Gruta