artykuł nr 1

Skargi i wnioski

W sprawie skarg i wniosków

Wójt Gminy Gruta

przyjmuje interesantów

w każdy wtorek

w godzinach 10.00 do 15.30.