artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 01/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.01.2018 r. w sprawie ustalenia wzoru rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gruta dla samorządowych instytucji kultury