artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania realizowanego pod nazwą 1. Przebudowa drogi gminnej nr 041403C w m. Dąbrówka Królewska od km 0 +120 do km 1+120

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 33/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania realizowanego pod nazwą: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Mełno od km 0+000 do km 1+000, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 041429C Gruta - Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką 538 a drogą powiatową nr 1384C z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych

artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.05.2018r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Socjalnej Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Grucie

artykuł nr 11

Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, rzeczowych składnikówmajątkowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania gminnego Koordynatora ds. ASF

artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności oraz określenia jego zadań

artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 16

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej, rzeczowych składników majątkowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 17

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2017 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 16/2018 W6jta Gminy Gruta z dnia 7.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.

artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. dla Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE NR 13 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez operatora tworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Grucie w 2018r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE NR 05/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału stałego w 2018 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 31

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Gruta

artykuł nr 32

ZARZĄDZENIE NR 04/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Grucie

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 2/2018 W6jta Gminy Gruta z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grucie

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 01/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.01.2018 r. w sprawie ustalenia wzoru rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gruta dla samorządowych instytucji kultury