artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. księgowości placówek oświaty i Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Wójta Gminy Gruta Z dnia 22 stycznia 2020 roku W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. księgowości placówek oświaty i Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Gruta w 2020 roku

artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 października 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gruta

artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 RADY GMINY GRUTA z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

artykuł nr 11

Zarządzenie nr 02/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Gruta

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 01/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gruta