artykuł nr 1

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

artykuł nr 2

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta...

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta zgodnie z programem przebudowy i rozbudowy obiektów gminnego wodociągu – spinka SP1 na działkach nr 185/2, 191, 40, 23/28

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe -pełnienie obowiązków inspektora...

Zapytanie ofertowe -pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu: Wykonanie dokumentacji...

Ogłoszenie o przetargu: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania Zaprojektowanie i Wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta