artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe: Typ zamówienia usługa: Obsługa...

Zapytanie ofertowe: Typ zamówienia usługa: Obsługa geodezyjna Gminy Gruta

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu: Utrzymanie przejezdności...

Ogłoszenie o przetargu: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) dróg gminnych na terenie gminy Gruta w sezonie zimowym 2018/2019” Rejon 2 i Rejon 6

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Utrzymanie przejezdności...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) dróg gminnych na terenie gminy Gruta w sezonie zimowym 2018/2019

artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej na...

ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) dróg gminnych na terenie gminy Gruta w sezonie zimowym 2018/2019

artykuł nr 6

Wycena nieruchomości będących własnością Gminy Gruta...

Wycena nieruchomości będących własnością Gminy Gruta oddanych w użytkowanie wieczyste.

artykuł nr 7

Ogłoszenie o przetargu: dostawa oleju opałowego dla Gminy...

Ogłoszenie o przetargu: dostawa oleju opałowego dla Gminy Gruta w sezonie grzewczym 2018/2019

artykuł nr 8

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

artykuł nr 9

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta...

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta zgodnie z programem przebudowy i rozbudowy obiektów gminnego wodociągu – spinka SP1 na działkach nr 185/2, 191, 40, 23/28

artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe -pełnienie obowiązków inspektora...

Zapytanie ofertowe -pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

artykuł nr 11

Ogłoszenie o przetargu: Wykonanie dokumentacji...

Ogłoszenie o przetargu: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania Zaprojektowanie i Wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta