artykuł nr 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

artykuł nr 2

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie