artykuł nr 1

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu we wsi Orle

obrazek
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu we wsi Orle