artykuł nr 1

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa stacji transformatorowej SN/nN, Unii napowietrznej SN i nN na dziatkach nr 109,110/1 i 121/2 w miejscowości Dąbrówka Królewska