artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 23.04.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego