artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie w miejscowości Pokrzywno, gmina Gruta dz. nr 35 jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kW wraz z infrastrukturą drogową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury towarzyszącej