artykuł nr 1

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie

Dyrektor Szkoły mgr Aleksandra Materka

tel 56 4685425