artykuł nr 1

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej im. Por. Antoniego Chomicza ps. STABRAWA

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej im. Por. Antoniego Chomicza ps. „STABRAWA”

Dyrektor Szkoły mgr Krzysztof Ficek

tel. 56 4683183