artykuł nr 1

Uchwała Nr VII55/03

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003
artykuł nr 2

Uchwała Nr VII/54/03

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2003Rady Gminy w Grucie z dnia 26.02.2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr VII/53/03

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
artykuł nr 4

Uchwała Nr VII/52/03

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
artykuł nr 5

Uchwała Nr VII/51/03

w sprawie przyjęcia porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta