artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIV/257/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gruta

artykuł nr 2

Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Gminy Gruta, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR III/25/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów Raportu o stanie Gminy Gruta

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR III/24/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

artykuł nr 5

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gruta na 2019 rok