artykuł nr 1

Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr biura

Dane kontaktowe

Kierownictwo

Waldemar Kurkowski

Wójt Gminy

16

wojt@gruta.pl
56 46  83 121 wew. 113

Tomasz Groszewski

Zastępca Wójta Gminy

16

t.groszewski@gruta.pl

56 46 83 121 wew. 105

Sabina KamińskaSekretarz Gminy7

s.kaminska@gruta.pl

56 46 83 121

Halina Saucha

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansów

10

halina.saucha@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 117

Referat Finansowy

Elwira Nowaczek

p.o. Zastępcy Skarbnika Gminy

9

e.nowaczek@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Emilia Żebrowska

Stanowisko ds. kadr i płac

9

e.zebrowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Magdalena Boniecka

Stanowisko ds. obsługi budżetu

9

magdalena.boniecka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Elżbieta Kawczyńska

Stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat i windykacji

11

podatki@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 118

Milena Chlewicka

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

11

m.chlewicka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 118

Natalia Zwolińska

Stanowisko ds. rozliczeń z urzędem skarbowym i VAT

Stanowisko ds. kadr

4

n.zwolinska@gruta.pl
elud@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111

Urząd Stanu Cywilnego

Justyna Samborska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

4

usc@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111

Referat Organizacyjny

Kamila Kurnik

Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

16

sekretariat@gruta.pl
56 46 83 121

Magdalena Wrzos

Stanowisko ds. Obsługi
Biura Rady

6

mwrzos@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 109

Daria Arndt

Biuro Obsługi Interesanta
– kancelaria podawcza

BOK

d.arndt@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 107

Paweł Tomaszewski

Stanowisko ds. Informatyki

8

informatyk@gruta.pl
56 46 83 121

 

Stanowisko ds. obronnych
i ochrony przeciwpożarowej

5

Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Beata Bielik

Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

13

b.bielik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 104

Natalia Chylińska

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

5

n.chylinska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119

Marta Wierzbicka

Stanowisko ds. inwestycji
i budownictwa

14


56 46 83 121 wew. 112

Hanna Witkowska

Stanowisko ds. geodezji
i zagospodarowania przestrzennego

14

h.witkowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112

Celestyna Cichocka

Stanowisko ds. zamówień publicznych, stanowisko ds. projektów europejskich

15

c.cichocka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 106

Edward KalińskiStanowisko ds. zamówień publicznych15e.kalinski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 106
Natalia Olechnowicz-MućkaStanowisko

ds. funduszy unijnych i zamówień publicznych

12

n.olechnowicz@gruta.pl
56 46 83 121

Referat Gospodarki Komunalnej i Wodnej

Rafał Zieliński

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej

17

rzielinski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Adam Dziubkowski

Inkasent

17

56 46 83 121 wew. 110

Katarzyna Laskowska

Podinspektor

17

k.laskowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Natalia Matla

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

17

n.matla@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Referat Oświaty, Ochrony Zdrowia, Sportu i Kultury

Aleksandra Karpus

 

Kierownik Referatu Oświaty, Ochrony Zdrowia, Sportu i Kultury,

Główna Księgowa Placówek Oświatowych

2

a.karpus@gruta.pl
512925237

Renata Kurkus

Stanowisko ds. oświaty, ochrony zdrowia, sportu i kultury

2

r.kurkus@gruta.pl
512925237

Jolanta Krzysztofik

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej

2

j.krzysztofik@gruta.pl
512925237