artykuł nr 1

Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr biura

Dane kontaktowe

Kierownictwo

Waldemar Kurkowski

Wójt Gminy

16

wojt@gruta.pl
56 46  83 121 wew. 113

Tomasz Groszewski

Zastępca Wójta Gminy

16

t.groszewski@gruta.pl

56 46 83 121 wew. 107

Halina Saucha

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansów

10

halina.saucha@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 117

Referat Finansowy

Sabina Kamińska

Zastępca Skarbnika Gminy

9

s.kaminska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Elwira Nowaczek

Stanowisko ds. obsługi budżetu

9

e.nowaczek@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Emilia Żebrowska

Stanowisko ds. kadr i płac

9

e.zebrowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Magdalena Boniecka

Stanowisko ds. obsługi budżetu

9

magdalena.boniecka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Elżbieta Kawczyńska

Stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat i windykacji

7

podatki@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 116

Danuta Wiącek

Stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat i windykacji

7

d.wiacek@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 116

Natalia Zwolińska

Stanowisko ds. rozliczeń z urzędem skarbowym i VAT

Stanowisko ds. kadr

4

n.zwolinska@gruta.pl
elud@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111

Urząd Stanu Cywilnego

Justyna Samborska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

4

usc@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111

Referat Organizacyjny

Agnieszka Bergius

Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

16

sekretariat@gruta.pl
56 46 83 121

Magdalena Wrzos

Stanowisko ds. Obsługi
Biura Rady

6

mwrzos@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 109

Hanna Witkowska

Biuro Obsługi Interesanta
– kancelaria podawcza

BOK

h.witkowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 105

Paweł Tomaszewski

Stanowisko ds. Informatyki

8

informatyk@gruta.pl
56 46 83 121

Mariusz Maciejewski

Stanowisko ds. obronnych
i ochrony przeciwpożarowej

5

m.maciejewski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119

Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Beata Bielik

Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

13

b.bielik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 104

Natalia Chylińska

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

5

n.chylinska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119

Marian Reszke

Stanowisko ds. inwestycji
i budownictwa

14

m.reszke@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112

Dorota Holińska

Stanowisko ds. geodezji
i zagospodarowania przestrzennego

14

d.holinska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112

Celestyna Cichocka

Stanowisko ds. zamówień publicznych, stanowisko ds. projektów europejskich

15

c.cichocka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 106

Referat Gospodarki Komunalnej i Wodnej

Rafał Zieliński

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej

17

rzielinski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Adam Dziubkowski

Inkasent

17

56 46 83 121 wew. 110

Bartosz Baranik

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

17

b.baranik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Natalia Matla

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

17

b.baranik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Referat Oświaty, Ochrony Zdrowia, Sportu i Kultury

Agnieszka Solińska

Kierownik Referatu Oświaty, Ochrony Zdrowia, Sportu i Kultury
Główna Księgowa Placówek Oświatowych

1

a.solinska@gruta.pl
530 002 565

Renata Kurkus

Stanowisko ds. oświaty, ochrony zdrowia, sportu i kultury

1

r.kurkus@gruta.pl
530 002 565

Jolanta Krzysztofik

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej

2

j.krzysztofik@gruta.pl
530 002 565