artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu:

Lp.

 

Imię i nazwisko

  Numer telefonu

Adres e-mail

Stanowisko

Referat

Nr pokoju

 

Kom. służbowa

1.

 

Edward Kaliński

56 46 83 121

wew. 106

-

ekalinski@gruta.pl

Inspektor  ds. zamówień publicznych

ZP

15

2.

 

Celestyna Cichocka

56 46 83 121

wew. 106

-

c.cichocka@gruta.pl

Inspektor

ZP

15

3.

 

Beata Bielik

56 46 83 121

wew. 104

-

b.bielik@gruta.pl

Kierownik Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

RG

6

4.

 

Marta Twardochleb

56 46 83 121

wew. 119

-

martatwardochleb@gruta.pl

Inspektor - ds. gospodarki odpadami komunalnymi; archiwista zakładowy

RG

5

5.

 

Dorota Holińska

56 46 83 121

wew. 112

-

d.holinska@gruta.pl

Podinspektor  - ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

RG

14

6.

 

Wojciech Wantoch - Rekowski

56 46 83 121

wew. 112

663 916 759

w.rekowski@gruta.pl

Inspektor – ds. budownictwa

RG

14

7.

 

Bartosz Baranik

56 46 83 121

wew. 110

-

b.baranik@gruta.pl

Pracownik biurowy

RG

17

8.

 

Renata Kurkus

56 46 83 121

wew. 114

-

r.kurkus@gruta.pl

Inspektor - ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji

OZ

12

9.

 

Olga Karwowska

56 46 83 121

wew. 114

-

redakcja@gruta.pl

Pracownik biurowy

 

12

10.

 

Mariusz Maciejewski

56 46 83 121

wew. 119

-

m.maciejewski@gruta.pl

 

Pomoc administracyjna - Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, Ochrona Przeciwpożarowa

OC

5

11.

 

Halina Saucha

56 46 83 121

wew. 117

-

halina.saucha@gruta.pl

Skarbnik Gminy

FN

10

12.

 

Sabina Kamińska

56 46 83 121

wew. 108

-

s.kaminska@gruta.pl

Zastępca Skarbnika

FN

9

13.

 

Elwira Nowaczek

56 46 83 121

wew. 108

-

ugfinanse@gruta.pl

Podinspektor – ds. księgowości budżetowej

FN

9

14.

 

Emilia Żebrowska

56 46 83 121

wew. 108

-

e.zebrowska@gruta.pl

Podinspektor ds. płac

FN

9

15.

 

Justyna Marczuk

56 46 83 121

wew. 108

-

ugfinanse@gruta.pl

Pomoc administracyjna

FN

9

16.

 

Beata Stankiewicz

56 46 83 121

wew. 108

-

bstankiewicz@gruta.pl

Inspektor

FN

9

17.

 

Danuta Wiącek

56 46 83 121

wew. 116

-

d.wiacek@gruta.pl

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

FN

7

18.

 

Elżbieta Kawczyńska

56 46 83 121

wew. 116

-

podatki@gruta.pl

Inspektor ds. księgowości  podatkowej

FN

7

19.

 

Tomasz Sobociński

56 46 83 121

wew. 118

-

t.sobocinski@gruta.pl

Główny Księgowy Placówek Oświatowych

FN

11

20.

 

Jolanta Krzysztofik

56 46 83 121

wew. 118

-

j.krzysztofik@gruta.pl

Pomoc administracyjna

FN

11

21.

 

Paweł Tomaszewski

56 46 83 121

wew. -

531 831 060

informatyk@gruta.pl

Informatyk

IN

8

22.

 

Jarosław Poznański

56 46 83 121

wew. 113

601 641 288

jp_sekretarz@gruta.pl

Sekretarz Gminy

OR

16

23.

 

Magdalena Wrzos

56 46 83 121

wew.109

-

mwrzos@gruta.pl

Inspektor – Biuro Rady, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

OR

16

24.

 

Monika Bylińska

56 46 83 121

wew. 115

-

sekretariat@gruta.pl

Sekretarka

OR

16

25.

 

Justyna Samborska

56 46 83 121

wew. 111

-

usc@gruta.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

OS

4

26.

 

Iwona Rusoń

56 46 83 121

wew. 111

-

elud@gruta.pl

Pomoc administracyjna

EL

4

27.

 

Hanna Witkowska

56 46 83 121

wew. 105

-

h.witkowska@gruta.pl

Pomoc administracyjna – Biuro Obsługi Interesanta

OR

1

28.

 

Justyna Szydłowska

 

-

 

Sprzątaczka

 

 

29.

 

Jadwiga Świątek

56 46 83 121

wew. 119

-

 

Pomoc administracyjna

 

5

30.

 

Przemysław Szczepanowski

 

570 240 040

p.szczepanowski@gruta.pl

Zastępca Wójta

 

 

31.

 

Waldemar Kurkowski

56 46  83 121

530 731 888

wojt@gruta.pl

Wójt Gminy

 

16