artykuł nr 1

Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

 

Kierownictwo

Waldemar Kurkowski

Wójt Gminy

16

wojt@gruta.pl
56 46  83 121 wew. 113

Sabina Kamińska Zastępca Wójta 9

s.kaminska@gruta.pl

56 46 83 121

Halina Saucha

 Skarbnik Gminy, kierownik Referatu Finansów

 10

halina.saucha@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 117

Referat Finansowy

Elwira Nowaczek

 Inspektor ds. księgowości budżetowej

9

e.nowaczek@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Sabina Kamińska

 Zastępca Skarbnika Gminy

9

s.kaminska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Emilia Żebrowska

Inspektor ds. płac

9

e.zebrowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Justyna Marczuk

pomoc administracyjna

9

j.marczuk@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Magdalena Boniecka

podinspektor

9

magdalena.boniecka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Beata Stankiewicz

Inspektor

16

bstankiewicz@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Elżbieta Kawczyńska

Inspektor ds. księgowości podatkowej

7

podatki@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 116

Danuta Wiącek

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

7

d.wiacek@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 116

Agnieszka Solińska

Inspektor

11

a.solinska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 118

Jolanta Krzysztofik

Pomoc administracyjna

11

j.krzysztofik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 118

Samodzielne stanowiska

Mariusz Maciejewski

podinspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej

5

m.maciejewski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119

Renata Kurkus

Inspektor ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Reakreacji.

12

r.kurkus@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 114

Urząd Stanu Cywilnego

Justyna Samborska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

4

usc@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111

Iwona Rusoń

podinspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

4

elud@gruta.pl
i.ruson@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111

Natalia Zwolińskawz. podinspektora ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej4n.zwolinska@gruta.pl
elud@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111

 

Referat Organizacyjny

Agnieszka Bergius

Sekretarka (pomoc administracyjna)

16

sekretariat@gruta.pl, a.bergius@gruta.pl,
56 46 83 121

Magdalena Wrzos

Obsługa Rady, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

6

mwrzos@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 109

Hanna Witkowska

Biuro Obsługi Interesanta - pomoc administracyjna

BOK

h.witkowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 105

Paweł Tomaszewski

Inspektor ds. Informatyki

8

informatyk@gruta.pl
56 46 83 121

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji

Beata Bielik

Kierownik Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

13

b.bielik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 104

Marta Twardochleb

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi; archiwista zakładowy

5

martatwardochleb@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119

Marian Reszke

 Inspektor ds. budownictwa

14

m.reszke@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112

Dorota Holińska

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

14

d.holinska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112

Bartosz Baranik

 Pracownik biurowy

17

b.baranik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Olga Karwowska

Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania oraz rozliczania środków zewnętrznych

15

redakcja@gruta.pl
o.karwowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 106

Celestyna Cichocka

Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania oraz rozliczania środków zewnętrznych

15

c.cichocka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 106

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w likwidacji

Rafał Zieliński

Kierownik ZGKiM

17

zgkim@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Justyna Ługiewicz

Główna księgowa

17

 justyna.lugiewicz@gruta.pl,

56 46 83 121 wew. 108

Adam Dziubkowski

Odczytywacz wodomierzy, inkasent

17

 56 46 83 121 wew. 108