artykuł nr 1

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, miasto i gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie?

artykuł nr 2

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V

artykuł nr 3

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 6

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, miasto i gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, miasto i gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 8

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 26...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego.

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

artykuł nr 10

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego

artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 27...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2013 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: WIJU.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej...

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko -pomorskiego ".