artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2017 r. zawiadamia się,że dnia 17 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna decyzję Nr 17/2017, znak: WIR.II.747 .25.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin- Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii 400 kV Grudziądz Węgrowa - Gdańsk Błonia, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz -Pelplin - Gdańsk Przyjaźń.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy napowietrznej dwutorowej linii 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń"

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz, Pelplin, Gdańsk Przyjaźń" (gmina Gruta)

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, miasto i gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie?

artykuł nr 5

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V

artykuł nr 6

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 9

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw....

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, miasto i gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 10

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad. V, miasto i gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie

artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 26...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego.

artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

artykuł nr 13

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego

artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 27...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2013 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: WIJU.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej...

artykuł nr 16

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko -pomorskiego ".