artykuł nr 1

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września...

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z dnia 13 października 2005 r.)