artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XLIII/286/23 Rady Gminy Gruta z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2023 - 2035

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XLIII/287/23 RADY GMINY GRUTA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2023 rok

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XLIII/288/23 RADY GMINY GRUTA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLIII/289/23 RADY GMINY GRUTA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, nieruchomości zabudowanymi domami jednorodzinnymi, stanowiących własność Gminy Gruta oraz określenia zasad udzielania bonifikat

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLIII/290/23 RADY GMINY GRUTA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży