artykuł nr 1

Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających...

Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta

artykuł nr 2

Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji...

Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszewie

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe: Sporządzenie protokołów z...

Zapytanie ofertowe: Sporządzenie protokołów z przeglądów rocznych dotyczących stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie gminy Gruta

artykuł nr 4

Sporządzenie protokołów z przeglądów rocznych i...

Sporządzenie protokołów z przeglądów rocznych i pięcioletnich budowlanych dla budynków będących własnością gminy Gruta - z wyłączeniem przeglądów instalacyjnych

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa benzyny i oleju...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa benzyny i oleju napędowego dla Gminy Gruta w roku 2019.