artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa i montaż pompy w studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grucie

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe, typ zamówienia - usługa: Pełnienie...

Zapytanie ofertowe, typ zamówienia - usługa: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - realizacja inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej 040602_2 Gruta, obręb 0004 Gołębiewko, dz. nr 12 obręb 0002 Boguszewo, dz. nr 209

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe - Typ zamówienia Usługa: Sporządzenia...

Zapytanie ofertowe - Typ zamówienia Usługa: Sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczenia budynku mieszkalnego (remont i dostosowanie) na potrzeby Żłobka Bąbelek w m. Nicwałd 60, gmina Gruta

artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE: Typ zamówienia: dostawa, zadanie pn.:...

ZAPYTANIE OFERTOWE: Typ zamówienia: dostawa, zadanie pn.: Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe: Usługa sporządzenia kompleksowej...

Zapytanie ofertowe: Usługa sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: Adaptacja części pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Dąbrówka Królewska 1 dz. Nr 152,156/1 gmina Gruta pow.Grudziądz

artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe: Sporządzenia kompleksowej dokumentacji...

Zapytanie ofertowe: Sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: Adaptacja części pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Dąbrówka Królewska 1 dz. Nr 152,156/1 gmina Gruta pow.Grudziądz

artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe: usługa - Sporządzenia kompleksowej...

Zapytanie ofertowe: usługa - Sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka w m. Nicwald 60, gmina Gruta

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe: Część 1. Dostawa: materiału roślinnego do wykonania zadania pn. Rewitalizacja Parku Dworskiego w miejscowości Gruta, gmina Gruta - etap III, Cześć 2.Usługa: Wykonanie nasadzeń zieleni do zadania pn. Rewitalizacja ParkuDworskiego w miejscowości Gruta, gmina Gruta - etap III.

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe na wykonanie nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu BHP dla Gminy Gruta

artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe na wykonanie nadzoru, doradztwa i stałej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu BHP dla Gminy Gruta

artykuł nr 11

Zapytanie ofertowe: Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania wody w Boguszewie.

artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe: usługa - wykonanie i dostawa tablic...

Zapytanie ofertowe: usługa - wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych do siedziby zamawiającego

artykuł nr 13

Zapytanie ofertowe pn.: Demontaż, transport i...

Zapytanie ofertowe pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta

artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe pn.: Świadczenie usług pocztowych w...

Zapytanie ofertowe pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów

artykuł nr 15

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: „dostawa tonerów,...

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: „dostawa tonerów, tuszy oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek w 2019 roku"

artykuł nr 16

Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających...

Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta

artykuł nr 17

Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji...

Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszewie

artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe: Sporządzenie protokołów z...

Zapytanie ofertowe: Sporządzenie protokołów z przeglądów rocznych dotyczących stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie gminy Gruta

artykuł nr 19

Sporządzenie protokołów z przeglądów rocznych i...

Sporządzenie protokołów z przeglądów rocznych i pięcioletnich budowlanych dla budynków będących własnością gminy Gruta - z wyłączeniem przeglądów instalacyjnych

artykuł nr 20

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa benzyny i oleju...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa benzyny i oleju napędowego dla Gminy Gruta w roku 2019.